Norad og programmet Skatt for utvikling inviterer til seminar

image

Tirsdag 21. mars, kl. 10-14, inviterer Norad og programmet _Skatt for utvikling_ til seminar om ulovlig kapitalflyt. Påmeldingsfrist er fredag, 16. mars.

 
Informasjon fra arrangøren: I vår globale verden flyter kapitalen stadig friere mellom land. Dette bidrar til økt handel, mer effektive investeringer og høyere økonomisk vekst. Ulempen er at det også har blitt lettere å flytte kapital ulovlig. Enorme mengder kapital flyttes hvert år ut fra fattige land. Størrelsen på kapitalstrømmene er svært vanskelig å anslå, nettopp fordi mye av dette foregår i det skjulte, og anslagene varierer veldig. Noe kommer fra kriminalitet og korrupsjon, men mye skyldes at multinasjonale selskaper henter ut overskudd som skulle vært beskattet i landet.

Et bilde som ofte benyttes er silen som lekker. Hvorfor skal vi fortsette å pøse bistandspenger inn i et land, når de ulovlige pengestrømmene ut av landet er mange ganger større? Er det mulig å stoppe eller redusere lekkasjene? Hvilke virkemidler har vi til rådighet? For å hjelpe oss til å forstå disse problemstillingene bedre, støtter Norad flere store forskningsprosjekter.

Til dette seminaret har vi invitert forskere fra NHH/SNF, NUPI og ICTD (International Centre for Tax and Development), som alle mottar midler fra Norad. I tillegg kommer Peter Reuter, redaktør av den ferske boken ”Draining Development? Controlling Flows of Illicit Funds from Developing Countries”. Vi har bedt forskerne om å presentere sine prosjekter; hvilke spørsmål ønsker de å besvare, hvorfor er dette viktig og hva kan kunnskapen brukes til? Er det mulig å komme fram til sikrere anslag på omfanget av den ulovlige kapitalflyten? Det vil bli servert enkel lunsj. "

Mer informasjon og påmelding Merk at påmeldingsfrist er fredag 16. mars.