Norge loves innsyn i Panama

Norske myndigheter har nå signert en informasjonsutvekslingsavtale med skatteparadiset Panama. PWYP Norge mener denne typen avtaler er ineffektive i kampen mot global korrupsjon og skatteunndragelse.

Mandag 12. november undertegner ambassadør Kim Traavik avtalen om informasjonsutveksling med Panama. Avtalen er fremforhandlet sammen med de andre nordiske landene, "skriver Aftenposten." Statssekretær Roger Schjerva (SV) i Finansdepartementet mener avtalen er et stort gjennombrudd.

Det har vært en hard nøtt å knekke. Men nå har de nordiske landene fått til dette etter stort press. Bare USA har tidligere fått en slik avtale med Panama, men de har jo litt større muskler enn oss, sier Schjerva til Aftenposten. PWYP Norge ser ikke med like stor begeistring på denne typen avtaler.

Informasjonsutvekslingsavtaler er som regel et ineffektivt virkemiddel. Du må vite akkurat hvor du ønsker innsyn og hva du ønsker innsyn i. Det tar som regel tid å få innsyn og i mellomtiden får selskapene eller privatpersonene som har gjemt unna penger god tid til å flytte pengene før innsyn har blitt gitt. Dermed oppnår man ofte ikke annet enn status quo – og at pengene har havnet et annet sted uten innsyn i god tid før innsynet trer i kraft, sier generalsekretær i Publish What You Pay Norge (PWYP Norge).

Finansministeren bør prioritere å få kontroll med den store skattelekkasjen fra samfunnet og inn i skatteparadiser som er omgitt av lag på lag med hemmelighold. Hvis Finansdepartementet ønsker en bærekraftig økonomisk utvikling og stabile finansmarkeder så må de ta med i analysene sine hvor stor andel av kapitalstrømmene som tas ut av det markedet der hvor verdiene ble skapt. Dette er det per i dag fullstendig hemmelighold omkring, sier Thowsen.

En utvidet land-for-land-rapportering gir en langt enklere måte å få tilgang til slik informasjon. Her må selskapene selv oppgi detaljert informasjon som de allerede sitter på i finansregnskapene sine, og man slipper at forskjellige land må inngå tusenvis av ineffektive bilaterale avtaler verden over.

PWYP Norge forventer at Finansdepartementet fremmer tiltak som er mer effektive enn informasjonsutveklingsavtaler. Forslaget om utvidet land-for-land-regnskap ligger på bordet hos Finansministeren og det pågår et globalt arbeid for å få dette på plass, konstaterer Thowsen. Foto: Dirk van der Made