Norges tredje EITI-rapport lagt fram

image Rapporten slår fast at statens inntekter fra petroleumsvirksomheten utgjorde 263 mrd. kroner i 2010. Sammenstillingen av de innrapporterte betalingene viste at det var et samlet avvik på om lag 1.2 mrd kroner mellom selskap og myndigheter.

 

 

Ifølge Deloitte har avvikene hovedsaklig oppstått fordi:

  • selskapene har uteglemt renter knyttet til skatt
  • myndighet har uteglemt renter knyttet til avgifter
  • myndighet har uteglemt beløp og dermed rapportert mangelfullt pa? enkelte poster
  • selskapene har rapportert feil beløp
  • selskapene har rapportert skattebetalinger som ikke er omfattet av forskriften
  • selskapene har rapportert kostnadsførte beløp i stedet for kontantstrømmer
  • selskap og myndigheter har inkludert skatt og avgifter vedrørende motparter som ikke er omfattet av rapporteringsplikten

Rapporteringen av pengestrømmer er gjennomført høsten 2011 for betalingsstrømmer i 2010.

Første rapportering i Norge av betalingsstrømmer basert på EITI-retningslinjene ble gjennomført i 2009 for betalingsstrømmer i 2008. Dette er derfor det tredje a?ret at rettighetshavere og myndigheter i Norge rapporterer pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten.

PWYP Norge har vært med i interessentgruppen i EITI siden starten.
Les mer om EITI her