- Norske advokatkontorer fungerer i økende grad som skatteparadiser

Roger Schjerva Bilde: PWYP Norge

Vi ser nå at mens vi er i ferd med å få innsyn i selv de fjerneste øyer i Stillehavet, så vokser det nå opp klientkontoer hos advokatkontorer i Oslo som vi ikke får innsyn i, sier Roger Schjerva i en reportasje hos NRK Her og Nå. Vi har transkribert reportasjen, som kan leses her.

Reportasje i NRK P1s Her og Nå fra 21. november 2012_ Leif Rune Løland (NRK Her og Nå):

Skatteparadis. Da tenker du kanskje på ei karibisk øy der korrupte diktatorer eller multinasjonale konsern lurer unna enorme formuer for å unngå skatt og ubehagelige spørsmål. Og advokater er gjerne involvert som rådgivere. Finansminister Sigbjørn Johnsens statssekretær, Roger Schjerva, mener kampen mot skattesvik ikke bare må skje under fjerne skatteparadisiske himmelstrøk.

Roger Schjerva: Vi må holde orden i vårt eget regelverk, og derfor har jeg da også vært veldig opptatt av spørsmål om advokaters taushetsplikt.

Leif Rune Løland: På linje med prester og helsepersonell, kan advokater straffes dersom de røper hemmelig informasjon som de har fått fra klientene sine. Dette fører i økende grad til at norske advokatkontor fungerer på lignende vis som fjerne skatteparadiser, sier statssekretæren.

Roger Schjerva: Vi ser nå at mens vi er i ferd med å få innsyn i selv de fjerneste øyer i Stillehavet, så vokser det nå opp klientkontoer hos advokatkontorer i Oslo som vi ikke får innsyn i.

Leif Rune Løland: Folk og selskap kan unndra skatt ved hjelp av klientkontoer hos advokatene sine, som har taushetsplikt og ikke en gang kan røpe et selskap sitt navn, for ikke å snakke om hvilke beløp som har gått mellom Norge og skatteparadiser via klientkontoen.

Roger Schjerva: Og det er en uakseptabel situasjon for oss.

Leif Rune Løland: Schjerva holdt i dag foredrag på en konferanse på Handelshøyskolen i Bergen om og mot at store deler av verdensøkonomien er preget av finansielt hemmelighold, korrupsjon og skattesvik. Der varslet statssekretæren at regjeringa skal legge fram forslag som reduserer taushetsplikten til advokater. Noen kreative skatteplanleggere er mer kreative enn andre. Tenk deg at verdens største boreriggselskap bruker åtte timer på å taue en oljerigg ut av norsk sokkel. Vel ute i internasjonalt farvann, løser konsernet oljeriggen fra kontrakten med Hydro i to minutter. I de minuttene blir riggen så solgt fra et datterselskap til et annet. Deretter blir riggen tauet tilbake i norsk sektor. Dette er noe av det Økokrim mener skjedde i det de kaller den største skattesaken i norgeshistorien. Saken skal opp for retten neste måned. Transocean som driver mye av boringen etter olje og gass også på norsk sokkel, er tiltalt for et skattesvik på hele ti milliarder kroner. Sammen med to norske advokater og en revisor, skal de ha unndratt milliardene i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til ulike selskaper i skatteparadiset Cayman Islands i Karibia. På grunn av advokatenes generelle taushetsplikt, har Økokrim slitt forgjeves med å få innsyn i advokatkorrespondansene i denne, som i mange andre saker. Etter statssekretæren i Finansdepartementet kom generalsekretæren i Advokatforeningen, Merete Smith. Hun skulle altså prøve å forklare hvorfor hemmelighold, fortrolig selskapsinformasjon og taushetsplikt kan være bra. Og det til en forsamling av forskere og frivillige organisasjoner som arbeider mot korrupsjon og skjulte formuer, og for åpenhet i nasjonale og multinasjonale konsern.

Merete Smith: Taushetsplikt er helt grunnleggende i et rettssamfunn. Når man går til advokat, så må man vite at det man sier til advokaten ikke går videre. Samtidig så er jo selvfølgelig også opplysningsplikten den enkelte har overfor skattemyndighetene også viktig. Vi fra Advokatforeningens side mener jo at vi har funnet en god balansegang i Norge. Vi er derfor skeptiske til at man nå skal endre denne balansen. Vi tror lett det kan bli til at man hiver babyen ut med badevannet. Altså advokater skal selvfølgelig ikke bidra til skatteunndragelse, men jeg tror heldigvis at omfanget ikke er så stort som myndighetene prøver å få det til å være.

Leif Rune Løland: Jeg vet ikke hvor mye du kan si om Transocean-saken…

Merete Smith: Ingenting.

Leif Rune Løland: Ingenting? Er den relevant i forhold til dette?

Merete Smith: Vi kommenterer aldri pågående rettssaker.

Lei Rune Løland: Kanskje særlig i Transocean-saken, for den øverste lederen i Advokatforeningen, Erik Keiserud, er nemlig i tillegg forsvarer for den ene advokaten som er tiltalt for medvirkning til det som kan være den største skattesviksaken hittil i Norge.