Økokrim: Norge svindles for 130 milliarder årlig

Ifølge Økokrims bereginger unndras rundt 130 milliarder kroner beskatning i Norge hvert eneste år. Det betyr at staten taper cirka 35 milliarder i skatteinntekter hvert eneste år.

Dermed går staten glipp inntekter som tilsvarer et års samferdselsbudsjett - penger som kunne utgjort en stor forskjell for mange mennesker i en velferdsstat som Norge. Norske aktører er til stede på flere av de arenaene som Transparency International peker på som særlig korrupsjonsutsatte, for eksempel olje- og gassindustrien, kraftindustrien, forsvarssektoren, nødhjelp og bistand, skriver "NRK.no".

Velferden vår blir sårbar når penger som skulle gått til for eksempel skole og sykehjem frarøves fellesskapet fordi noen urettmessig velger å berike seg selv, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea til NRK. Til slutt, for å vise hvor store pengesummer det faktisk er snakk om: utdannings- og kunnskapsbudsjettet for 2013 er på 75 milliarder kroner, samferdselsbudsjettet er på 35,7 milliarder kroner og forsvarsbudsjettet er på 42,2 milliarder kroner.

 

Foto: Valugi (Wikipedia-bruker)