Oljeindustrien holder skattekonferanse i Oslo

Representanter for flere av verdens største oljeselskaper møtes 31. oktober og 1. november i Oslo for å diskutere skatt. PWYP Norge er på plass for å legge fram vårt syn på skatt og åpenhet i oljeindustrien.

Onsdag 31. oktober åpner "International Petroleum Tax Conference":http://www.npf.no/tax/ for 23. gang i historien. Representanter for flere av verdens største oljeselskaper vil være på plass på den årlige konferansen. Generalsekretær i Publish What You Pay Norge (PWYP Norge) Mona Thowsen er invitert til å holde en presentasjon på konferansen. Hun kommer da til fortelle hvorfor et globalt nettverk av over 700 organisasjoner fra over 60 land i verden arbeider for åpenhet og ansvarlighet.

Det er positivt å få anledning til å møte noen av de mest innflytelsesrike oljeselskapene i verden og forklare hvordan en åpenhetslov som en robust utvidet land for land rapportering kan gjøre åpenhet til konkurransefordel samtidig som den kan bidra til å hindre korrupsjon og kapitalflukt fra ressursrike land, sier Mona Thowsen.

BPs skattedirektør på programmet

 Arrangøren "Norsk Petroleumsforening"har satt opp en bolk på konferansen som er kalt ”Transparency and governance”. Arrangøren har invitert skattedirektøren i oljeselskapet BP, Stephen Blythe, som skal snakke om dette temaet før Mona Thowsen gir sin presentasjon. Temaet er svært aktuelt nå fordi oljelobbyorganisasjonen "American Petroleum Institute (API)" den 10. oktober gikk til søksmål mot det amerikanske finanstilsynet "Securities and Exchange Commission (SEC)":for å få stoppet den nye åpenhetsloven 1504 i "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act".

Et globalt sivilsamfunn har arbeidet i ti år for et absolutt minstekrav om åpenhet slik at det skulle være mulig å kunne følge pengestrømmene til sine lands myndigheter for å kunne avdekke korrupsjon. Dersom oljelobbyen lykkes med sitt søksmål, vil de også lykkes i å forhindre innsyn i hvilke pengesummer oljeindustrien overfører til forskjellige lands myndigheter, slik at for eksempel pengeoverføringer til korrupte embetsmenn og ledere i autoritære stater fortsatt kan pågå uten at noen får innsyn i dette.

PWYP Norge mener det er fullstendig uakseptabelt å saksøke en lov som skal hindre korrupsjon, og at argumentasjonen bak søksmålet er uholdbar. Det er kun de som har noe å skjule som tjener på forsøke å utrydde åpenhetsloven, sier Thowsen.

Flere store selskaper

Representanter for blant annet det norske finansdepartementet, Statoil, Shell, BP og revisjonsselskapet Ernst & Young står også på foredragslisten på konferansen som holdes på Hotell Bristol i Oslo. Blant selskapene som har delegater på konferansen er BP, Shell, ExxonMobile, Chevron, Total og Statoil. Samtlige av de nevnte oljeselskapene er også medlemmer av lobbyorganisasjonen API.

I tillegg er norske skattemyndigheter, samt flere advokatfirmaer og revisjonsselskaper på plass for å overvære konferansen.

Statoils forhold til åpenhet

Statoil har tidligere utmerket seg på arbeid for åpenhet og i undersøkelser om åpenhet, sammenlignet med andre selskap i samme bransje. Da PWYP Norge tidligere gjennomførte en undersøkelse i arbeidet med rapporten Piping Profits hvor det ble avslørt at ti av verdens største olje og gruveselskaper opererte med over 6000 underselskaper, kom Statoil ut som det selskapet som i minst grad benyttet seg av skatteparadiser.

Da PWYP Norge arbeidet for at Norge som det første OECD landet skulle innføre EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) var Statoil en forløper på åpenhet. Statoil har frivillig publisert betalinger per land siden 2005. Det er denne informasjonen som i dag kreves i åpenhetsloven i USA.

Helge Lund gikk ut offentlig og ba andre selskaper støtte opp omkring åpenhetsloven og sa at åpenhet er ikke konkurransevridende. I forrige uke svarte derimot Statoil på direkte spørsmål fra Klassekampen at de "ikke tar avstand fra APIs søksmål":statoil-tar-ikke-avstand-fra-soeksmaal. I den anledning har PWYP Norge sendt et brev til Statoil hvor vi ber selskapet klargjøre sin posisjon.