Oljeselskapene bruker advokater og lobbyister for å drepe åpenhetsloven i USA.

image

Oljeselskaper støtter Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), men motarbeider at de samme prinsippene er nedfelt i lov.

Dodd-Frank Wall Street Reform Act ble innført i USA i juli 2010. Kongressen presser Securities and Exchange Comission (SEC) til å utvikle et sterkt regelverk. Dodd-Frank-loven krever at alle selskaper som er notert hos Securities and Exchange Comission må offentliggjøre informasjon om betalinger til amerikanske og utenlandske myndigheter. Det mektige "Amerikanske Petroleumsistituttet (API) har bedt SEC om å trekke tilbake det foreslåtte regelverket og har forsøkt å vanne det ut".

De anbefaler at loven bør trekkes tilbake inntil det er gjort en en økonomisk analyse. h4. Ber SEC stå imot presset fra oljelobbyistene og advokatene "Fem amerikanske senatorer" skrev til Securities and Exchange Commission (SEC) i januar i år, og ba dem "motstå presset" fra oljelobbyistene om at det skal være unntak og hull i åpenhetslovgivningen, da dette vil svekke den: “We urge the SEC to resist pressure to release a weak rule that does not follow the clear statutory language and legislative intent of Section 1504”, står det i brevet fra senatorene Ben Cardin (D-Md.), Patrick Leahy (D-Vt.), Charles Schumer (D-N.Y.), John Kerry (D-Mass.), og Carl Levin (D-Mich.). "Ghanesisk sivilsamfunn har også forsøkt å fortelle SEC" at de trenger et sterkt regelverk uten hull. h4. Større åpenhet har fordeler for investorer. Bill Gates støtter kravet. Også "Bill Gates støtter kravet om sterkere regler" Han har gått ut i media og mener at sterkere åpenhetsregler vil gi store fordeler for investorer, og at det er viktig for samfunnsinteressen: "It would produce real benefits for the citizens of the countries where the investments take place."

Gates ba også SEC om ikke å lage unntak for selskapene da dette ville "defeat the purpose of the law". h4. Støtter EITI, men kjemper mot de samme prinsippene i lovs form Selskaper som er med i "Extractive Industriens Transparency Intitiative (EITI)":http://www.eiti.org må oppfylle krav om å uttrykke offentlig støtte til EITI (også på nettsidene sine), bidra til implementering av EITI i landet der de opererer, gi en finansiell støtte til EITI, samt publisere en en-sides selvevaluering. Men, selskaper som sier at de støtter EITI, truer samtidig med søksmål mot SEC om de lager effektive åpenhetsregler for en lov som allerede er vedtatt. h4. Mediastunt fra Oxfam Aktivister fra "Oxfam gjorde et mediastunt" der de forsøkte å vise at oljeselskapene Exxon, Chevron og SEC var i samme seng.

PWYP Norge mener at det er bekymringsfullt at selv et _minimumskrav_, som kun inkluderer åpenhet om betalinger til myndigheter, blir møtt med dårlig skjulte trusler fra oljeselskapene.

Se "blogg fra Alice Powell om dette".

Photo:Getty Images/Rubberball~