Våre publikasjoner

Nedenfor er en samling av PWYP Norges publikasjoner sortert etter utgivelsesmåned. Vi ønsker deg velkommen til å laste ned publikasjonene og bakgrunnsmaterialet, selvfølgelig uten kostnad, men vennligst oppgi oss eksplisitt om du bruker noe av vårt materiale i ditt arbeid ("Title / PWYP Norway / http://www.publishwhatyoupay.no/nb/publications“). Illustratørene og fotografene har opphavsrett til materialet deres.

Svakhetene i forskriften er tydelige ...men lovgiver sover

 • Det er svært positivt at Statoil rapporterer land-for-land informasjon sammen med årsregnskapet, og lovgiver bør sørge for at dette blir standard.

 • Statoil rapporterer fortsatt ikke elimineringer separat, men her er det lovgiver som må endre forskriften for å få en meningsfull rapportering.

 • Det er fortsatt ikke mulig å benytte formelen 1.1. skatt + betalbar skatt – 31.12. skatt til å avstemme skatt i regnskapet mot betalt skatt.

Written by: PWYP Norge

ISBN 978-82-93212-81-2 (norsk) 978-82-93212-83-6 (engelsk)

Publication date: October 2018

PDF icon Les briefingen på norsk, PDF icon Les briefingen på engelsk

The war against Ecuadorian press

 • A political system formed to dominate non-government-favored media
 • Secrecy around the process to select key people in institutions with influence in the formation and application of media laws
 • An aggressive propaganda strategy designed to silence any critical voice

Written by: Christian Zurita Ron

ISBN ISBN 978-82-93212-64-5

Publication date: November 2016

PDF icon Les rapporten på engelsk.pdf

BERG-OG-DALBANE MEKANISMEN I VERDENSØKONOMIEN. Mark-to-Market og transaksjoner utenfor market

 • Marking-to-market er et konsept som har påvirket både regnskap og kontrakter over landegrenser i betydelig grad. Som konsept er mark-to-market bra siden det gjør regnskap mer informative, men det leder også til problemer.
 • Ett av problemene er at det aksellererer tap når markeder kollapser, og utgjør derfor en av risikofaktorene for at selskaper kan gå konkurs i en krise.

Written by: Frian Aarsnes

ISBN 978-82-93212-79-9

Publication date: March 2018

PDF icon Les rapporten på norsk.pdf, PDF icon Les rapporten på engelsk.pdf

HVORDAN FJERNE SKATTEEFFEKTEN AV SKATTEPARADISER. Beskatning over landegrensene og OMVENDT KREDITFRADRAG

 • Alle de viktigste teknikkene som benyttes til kapitalflukt kan grupperes i ett område - misbruk av manglende regulering av grenseoverskridende transaksjoner.
 • Kreditmetoden er allerede en anerkjent metode for å håndtere inntekter over landegrensene, sammen med kildeskatt.
 • Omvendt kreditfradrag kan benytte kredit-prinsippene for å håndtere grenseoverskridende kostnader og eliminere «behovet» for skatteparadiser.
 • Omvendt kreditfradrag kan lovfestes unilateralt av ethvert land, og vil automatisk utjevne konkurransesituasjonen mellom selskaper, st

Written by: Frian Aarsnes

ISBN 978-82-93212-76-8

Publication date: October 2017

PDF icon Les rapporten på engelsk.pdf, PDF icon Les rapporten på norsk.pdf

Hullene blir mindre

 • Statoils land-for-land rapport blir bedre og bedre. Det er positivt at LLR- informasjonen nå rapporteres sammen med regnskapet. 
 • Det er fortsatt ikke en fullstendig rapport på ett sted. En leser må samle tall fra flere steder for å se hele bildet. 
 • Det er fortsatt ikke mulig å forene skatt i regnskapet med betalt skatt per land. 

Written by: Frian Aarsnes / PWYP Norge

ISBN 978-82-93212-72-0

Publication date: May 2017

PDF icon Les briefingen på norsk.pdf

Det Statoil rapporterte og det Statoil burde ha rapportert

 • Statoil rapporterte på minimum åpenhetskrav, kalt land-for-land rapportering, på en halv side i sin bærekraftsrapport for 2014. 
 • PWYP Norge viser at Statoil kunne lett ha rapportert på et meningsfullt åpenhetskrav, kalt utvidet land-for-land rapportering, på en side. 
 • Når selskaper kan presentere sin land-for-land tilstedeværelse på en side, hvorfor vil ikke politikere kreve det av selskaper? 

Written by: Frian Aarsnes / PWYP Norge

ISBN 978-82-93212-70-6 (norsk), 978-82-93212-68-3 (engelsk)

Publication date: June 2016

PDF icon Les briefingen på norsk, PDF icon Les briefingen på engelsk

Ignoring the elephant in the room? Why financial transparency is necessary to finance development.

 • Sustainable development goals are wishful thinking unless we finance them.
 • Financial transparency and taxes are the keys to finance development.
 • Did you know that one mechanism that can fight financial secrecy already exists? It is low cost, effective, and targeted to use. It will show where the money is built up. The only thing missing is politicians willing to use it.

Written by: PWYP Norway

ISBN 978-82-93212-50-8

Publication date: August 2015

PDF icon Download the report in English here

Nedstrømstall forurenser oppstrømstall

• Nedstrømstallene i Statoil sin land-for-land rapport om oppstrømstall gjør at rapporteringen ikke er transparent.

• Ved å rapportere på bare kjøp av varer og tjenester og ikke hele kostnaden, skapes høyere fortjeneste enn hva tilfellet er for utvinningsvirksomhet (oppstrøms).

• Statoils rapportering er så misledende at Statoil bør publisere en ny rapport med korrekte tall for oppstrømsaktiviteter.

Written by: Frian Aarsnes/PWYP Norge

ISBN 978-82-93212-50-8

Publication date: March 2015

PDF icon Les briefingen på norsk, PDF icon Les briefingen på engelsk, PDF icon Les briefingen på spansk

Åpenhetsavtalen

 • Skatteadministrasjoner har ikke tilgang til hele dokumentrekken i multinasjonale selskaper i dag
 • Åpenhetsavtalen kan endre dette, på en stikkprøvebasis, slik at skattemyndighetene får den innsikten de trenger
 • Åpenhetsavtalen kan benyttes av enkeltland, eller grupper av land unilateralt

Written by: Frian Aarsnes. Medforfattere: Olav Lundstøl og Morten Eriksen.

ISBN 978-82-93212-44-7

Publication date: December 2014

PDF icon Last ned rapporten på engelsk her, PDF icon Last ned rapporten på spansk her, PDF icon Last ned briefing av rapporten på engelsk her

Policy Briefing: Kun tre hull gjenstår å tette for at loven om utvidet land-for-land rapportering skal virke

Sammendrag: 
 
Kun tre kritiske hull må tettes for at loven om land-for-land rapportering skal virke etter hensikten.

Written by: Mona Thowsen/Publish What You Pay Norge

ISBN ISBN 978-82-93212-23-2

Publication date: April 2014

PDF icon Last ned briefingen på norsk, PDF icon Last ned briefingen på engelsk

Sider