Våre publikasjoner

Nedenfor er en samling av PWYP Norges publikasjoner sortert etter utgivelsesmåned. Vi ønsker deg velkommen til å laste ned publikasjonene og bakgrunnsmaterialet, selvfølgelig uten kostnad, men vennligst oppgi oss eksplisitt om du bruker noe av vårt materiale i ditt arbeid ("Title / PWYP Norway / http://www.publishwhatyoupay.no/nb/publications“). Illustratørene og fotografene har opphavsrett til materialet deres.

Åpenhetsavtalen

  • Skatteadministrasjoner har ikke tilgang til hele dokumentrekken i multinasjonale selskaper i dag
  • Åpenhetsavtalen kan endre dette, på en stikkprøvebasis, slik at skattemyndighetene får den innsikten de trenger
  • Åpenhetsavtalen kan benyttes av enkeltland, eller grupper av land unilateralt

Written by: Frian Aarsnes. Medforfattere: Olav Lundstøl og Morten Eriksen.

ISBN 978-82-93212-44-7

Publication date: December 2014

PDF icon Last ned rapporten på engelsk her, PDF icon Last ned rapporten på spansk her, PDF icon Last ned briefing av rapporten på engelsk her

Policy Briefing: Kun tre hull gjenstår å tette for at loven om utvidet land-for-land rapportering skal virke

Sammendrag: 
 
Kun tre kritiske hull må tettes for at loven om land-for-land rapportering skal virke etter hensikten.

Written by: Mona Thowsen/Publish What You Pay Norge

ISBN ISBN 978-82-93212-23-2

Publication date: April 2014

PDF icon Last ned briefingen på norsk, PDF icon Last ned briefingen på engelsk

An extended country-by-country reporting standard. A policy proposal to the EU. Volume 2

Sammendrag av rapporten:

• Naturressurser har det største verdiskapningspotensialet for å mobilisere skatteinntekter, men profitt ofte kanaliseres til andre steder.

• Utvinningsindustrien kan i dag flytte signifikant profitt ut fra et kilde land før den beskattes.

• Et enkelt lov forslag, i tråd med USAs og EUs regelverk, vil gi investorer og andre interessenter et verktøy til å følge pengene sine.

• Forslaget kobler skattebetalinger til det reviderte regnskapet gjennom 8 enkle regnskapstall.

Written by: Written by Richard Murphy, rewritten and adapted by Frian Aarsnes

ISBN 978-82-93212-09-6

Publication date: November 2013

PDF icon Last ned briefingen på Engelsk her, PDF icon Last ned rapporten på Spansk her, PDF icon Last ned briefingen på Spansk her, PDF icon Last ned rapporten på Engelsk her

The Case for Windfall Taxes – a guide to optimal resource taxation

Sammendrag:

• In 2012, government expenditure worldwide was USD 28 656 billion. Total tax burden was USD 18 821 billion.

• This huge discrepancy can be reduced by closing loopholes in tax systems and preventing capital flight

• This report is about analyzing and fixing loopholes in tax systems – increasing cost-efficiency and ensuring fairer competition in extractive industries.

VIDEO: See the presentation of the report "Windfall Taxes". 

Written by: Frian Aarsnes, co-author Olav Lundstøl

ISBN ISBN 978-82-93212-08-9

Publication date: November 2013

PDF icon Last ned rapporten - engelsk, PDF icon Last ned briefing av rapport - engelsk, PDF icon Last ned rapporten - spansk, PDF icon Last ned briefing av rapport - spansk

Taushet er gull

Sammendrag: 

Advokater har taushetsplikt. Taushetsplikten har sin opprinnelse i samfunnets interesser og advokater skal ivareta rettssikkerheten i et samfunn. Men taushetsplikten har også har en annen og uintendert side som det er nødvendig å belyse.

Selskapene kan påberope seg klientkonfidensialitet for å beskytte seg mot innsyn i økonomiske aktiviteter og disposisjoner, transaksjoner, transaksjonsruter og selskapskonstruksjoner. Advokatene på sin side kan påberope seg klientkonfidensialitet for å hindre innsyn i hva de har vært med på.

Written by: Morten Eriksen, Daniel Reeves, Guttorm Schjelderup, Tim Daniel, Antonio Suarez-Martinez, Henry Stewart og J. Christopher Jensen

ISBN 978-82-93212-06-5

Publication date: April 2013

PDF icon Last ned rapporten - norsk, PDF icon Last ned rapporten - engelsk, PDF icon Last ned briefing av rapport - engelsk, PDF icon Last ned rapporten - spansk, PDF icon Last ned briefing av rapport - spansk

Extended country-by-country reporting. The 3-minute version.

Sammendrag: Denne briefingen fra PWYP Norge forklarer hva utvidet land-for-land-rapportering er og hvorfor det er nødvendig. Den forklarer også hvordan rapporteringsforslaget er tilpasset den amerikanske Dodd-Frank-lovgivningen og lovforslaget i EU, samt tilpasset utvinningsselskapenes eksisterende konsolideringsprosesser, og dermed vil være enkelt og rimelig å innføre.

Publication date: November 2012

PDF icon Last ned - English

Finansiell Åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling

UD-rapport i forbindelse med Dialogprosjektet kapital for utvikling
For mer informasjon les RORGs beskrivelse om Dialogprosjektet kapital for utvikling.
(UDs nettsider for Dialogprosjektet er ikke lenger tilgjengelig)

Sammendrag: Artikkelsamling utgitt av Utenriksdepartementet som et ledd i Dialogprosjektet kapital for utvikling.

Written by: Diverse bidragsytere

Publication date: January 2012

PDF icon Last ned - norsk

OLD VERSION: An extended country-by-country reporting standard. A policy proposal to the EU.

NOTE: This is an old version of the report. In November 2013 we published a re-written and updated version, please find Version 2 via this page.

Written by: Frian Aarsnes, delvis basert på arbeidet til Richard Murphy

ISBN 978-82-93212-03-4

Publication date: January 2012

Lost Billions. Transfer Pricing in the Extractive Industries

Summary: Over 110 billion USD has disappeared through mispricing of crude oil in the US and the EU between 2000 and 2010. Profits have been moved from the source country to the extractive industry companies. In December 2000, the Netherlands imported crude oil for the price of 1,69 Euro per bbl. while the spot market prices were no lower than 26 Euro, resulting in an underevaluation of around 40 million Euro to the source country. h4. Last ned data i Excel, og lek med tallene på egenhånd:

Written by: Phd. Simon J. Pak

ISBN 978-82-93212-04-1

Publication date: January 2012

PDF icon Last ned rapporten - engelsk , PDF icon Last ned briefing av rapport - engelsk, PDF icon Last ned rapporten - spansk, PDF icon Last ned brieifing av rapport - spansk

Beskyttelse mot derivatmisbruk

Sammendrag:

* Utvinningsindustrien er storforbruker av et finansielt instrument kalt derivater, som kan bli misbrukt til å føre inntekter ut av vertsland før de er skattlagt.

* Verdien bak alle derivater er 10 ganger verdens samlede BNP.

* Ett enkelt politikkforslag kan innføres unilateralt, og stoppe misbruk samtidig som den riktige bruken av disse instrumentene beskyttes.

 

Written by: Frian Aarsnes

Publication date: December 2011

PDF icon Last ned rapporten på engelsk , PDF icon Last ned rapporten på norsk, PDF icon Last ned briefing av rapport på engelsk, PDF icon Last ned rapporten på spansk, PDF icon Last ned briefing av rapporten på spansk

Sider