PWYP ber oljeselskaper ta stilling til søksmål

PWYP USA ber nå ledende oljeselskaper om å flagge hvorvidt de støtter oljebransjens søksmål mot en ny åpenhetslov i USA. PWYP Norge har nå sendt brev til Statoil for å få et klart svar.

Kravet gjelder oljeselskapene som sitter i styret i "Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)". EITI er et globalt åpenhetsinitiativ som har som formål å få land og selskaper til å forplikte seg til større finansiell åpenhet i utvinningsindustrien. Blant oljeselskapene som er med i American Petroleum Institute (API), "oljebransjeforeningen som fronter søksmålet mot amerikanske myndigheter", finner vi Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP and Statoil.

Disse seks selskapene sitter også i styret i EITI, og PWYP USA påpeker at hele initiativet settes på spill dersom selskaper som skal forhandle frem nye åpenhetsstandarden i EITI samtidig jobber mot åpenhet i USA. I et intevju med som kom på trykk i Klassekampen torsdag 18. oktober nektet Statoil å ta stilling til søksmålet. PWYP Norge har nå sendt brev til Statoil for å få et klart svar på om selskapet støtter søksmålet. "Les PWYP USAs åpne brev til oljeselskapene her"