PWYP Norge i møte med statssekretær Roger Schjerva

image

Torsdag 1. november møtte PWYP Norge statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet for å drøfte innføring av utvidet land-for-land rapportering i Norge, samt informere om konferansen Financial secrecy, society and vested interests i Bergen 20-22. november.

Konferansen Financial secrecy, society and vested interests som tar for seg finansielt hemmelighold arrangeres av PWYP Norge i samarbeid med NHH og holdes i NHHs lokaler i Bergen 20-22. november. I møtet snakket vi om Finansdepartementets arbeid med å klargjøre lovverket for land-for-land rapportering for petroleums- og gruveindustrien innen 1.1.2014, samt departementets holdning til å bruke PWYP Norges videreutvikling av land-for-land-rapportering, "utvidet land-for-land-rapportering":extended-country-country-reporting-standard-policy-proposal-eu, som grunnlag for den nye lovgivningen.

Statssekretær Roger Schjerva kunne bekrefte at Norge ville innføre land-for-land-rapportering innen 1.1.2014, uavhengig av om EU har gjort det på det tidspunktet. Schjerva sa at Norge ønsker å innføre en land-for-land-rapportering som er i tråd med EUs standard. PWYP Norge påpekte svakhetene i forslaget fra EU og informerte om hvor enkelt det vil være for selskaper å lage omgåelsesteknikker om land-for-land-rapporteringen blir svak og legges utenfor finansregnskapet som en ekstrarapportering. I så fall vil en land-for-land-rapportering ikke oppfylle sin hensikt.

Finansdepartementet kan enkelt tette de hullene som ligger i EU-forslaget og som skaper lekkasje og omgåelsesteknikker ved å innføre en utvidet land-for-land-rapportering. Kjernen i en utvidet land-for-land-rapportering, som PWYP Norge foreslår, er at dette ikke er en ekstrarapportering, men lett tilgjengelig og ikke-sensitive regnskapstall fra selskapenes allerede konsoliderte og reviderte regnskaper.

Forslaget fra PWYP Norge er utviklet i tråd med hvordan selskapene allerede konsoliderer sine regnskaper. Det er nettopp derfor forslaget vårt er så enkelt gjennomførbart, kostnadsfritt og vil gi den samme informasjon til alle brukerne av finansiell informasjon.

Heide Finskås fra KLP presenterte investorenes perspektiv på land-for-land rapportering, og fortalte at KLP har drøftet utvidet land-for-land rapportering med ti forskjellige norske investeringsanalytikere og at samtlige mener informasjonen man kan få fra en utvidet land-for-land rapportering er verdifull for investorer. Hvorvidt Norge vil innføre en utvidet land-for-land-rapportering er foreløpig usikkert. Changemaker var representert med Guro Klausen som observatør på møtet.

Changemaker har jobbet iherdig for at Norge skal innføre land-for-land rapportering, blant annet gjennom sin Siggy-kampanje. Til neste år vil de gjennomføre en kampanje om skatteparadiser. Fra Finansdepartementet var, foruten statssekretæren, avdelingsdirektør for skattelovavdelingen Per Olav Gjesti og lovrådgiver Elisabeth Frankrig med på møtet. Fra PWYP Norge møtte styreleder Frian Aarsnes og generalsekretær Mona Thowsen.