PWYP Norge legger fram en juridisk utredning mandag 4. april kl. 12-14 på Utviklingshuset

PWYP Norge legger med dette fram et konkret forslag som vi ber Regjeringen forholde seg til og ta stilling til.

USA har allerede vedtatt en lov som vil kreve at 90% av de multinasjonale olje- og gasselskapene og 8 av de 10 største gruveselskapene nå må rapportere det de betaler i de landene de opererer. EU vurderer å innføre det samme, og i tillegg gå lenger. Når vil Norge innføre "land-for land"-rapportering?

LANSERING AV JURIDISK UTREDNING: HVORDAN BØR ”LAND FOR LAND” - RAPPORTERING IVERKSETTES I NORGE FOR SELSKAPER I UTVINNINGSINDUSTRIEN?

Når: 4. april, kl. 12:00 - 14:00

Hvor: Utviklingshuset, Brynjulf Bulls plass 2, Oslo

12:00 Kaffe, te og frukt

12:10 - 12:20 Velkommen Ved Leif Sande, leder Industri Energi og Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

12:20 - 12:40 Presentasjon av den juridiske utredningen Ved PWYP Norge, Mona Thowsen

12:40 - 13:15 Når vil «land for land» -rapportering innføres i Norge? Kommentar fra Statssekretær Roger Schjerva (SV), Finansdepartementet, Arild Stokkan-Grande, stortingsrepresentant, (AP), Sturla Henriksbø, sentralstyremedlem (KrF) og Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge.

13:15 - 14:00 Spørsmål og debatt Mulighet til å stille juridisk tekniske spørsmål til adv. firmaet Arntzen de Besche som gjennomførte oppdraget. Tilstede: adv. Chr. Fr. Michelet, adv. Tonje Gormley og adv. Hege Dahl.

Les den juridiske utredningen her: Hvordan bør land-for-land-rapportering for utvinningsselskaper innføres i Norge?

Dialogprosjektet i Utenriksdepartementet har finansiert arbeidet med utredningen.