PWYP Norge med innspill til stortingsmelding

image

Tirsdag 30. oktober var PWYP Norge og en rekke andre utviklingsorganisasjoner på plass i utenriksdepartementet for å gi statssekretær Arvinn Gadgil innspill til hvordan vi kan oppnå en bedre fordeling. PWYP Norge understrekte at åpenhet og tilgang til informasjon om hvor pengene fra naturressurser tar veien er essensielt for å bidra til en mer rettferdig fordeling.

Over nyttår er det planlagt en ny stortingsmelding som skal rette fokus mot hvordan Norge kan være med på å bidra til mer rettferdig fordeling i utviklingsland. Meldingen skal ifølge statssekretær Arvinn Gadgil inneholde fire fokusområder, henholdsvis demokrati, åpenhet, bærekraftig vekst og fordeling.

En rekke norske utviklingsorganisasjoner, inkludert flere medlemmer i PWYP-nettverket, var representert på møtet og kom med innspill til stortingsmeldingen. Generalsekretær i PWYP Norge, Mona Thowsen, påpekte at dersom deler av pengesummene som overføres i hemmelighet til skatteparadiser isteden kunne endt opp i utviklingsland, kunne mye vært gjort. - Store deler av verdiskapningen som i dag skjer i utviklingsland forsvinner ut av landene, sa Mona Thowsen i Publish What You Pay Norge.

Det handler ikke bare om hvordan kaka fordeles, det handler også om å gjøre kaka større, sa Thowsen under møtet, med henvisning alle de skjulte verdiene som i dag utgjør en bortgjemt del av "kaka" som skal fordeles. PWYP Norge skal levere skriftlige innspill til stortingsmeldingen innen 10 november.