PWYP Norges høringsinnspill i 2012 forbindelse med land for land rappportering i Norge

image

PWYP Norge mener at rapporteringen, slik den foreligger i lovs form i USA, som lovforslag i EU og høringsutkast fra Finansdepartementet, ikke gir innsyn i den informasjonen som trengs for å sette betalingene fra selskapene til myndighetene i en meningsfull kontekst, og dermed ikke går langt nok til å gi investorer og andre interessenter den innsikt de trenger for å ivareta egeninteressen knyttet til om den kapital og de ressurser de har stilt til disposisjon forvaltes på en god måte.


 
Høringsinnspill og vedlegg fra PWYP Norge

Høringsinnspill i 2012 om land for land fra PWYP Norge

Vedlegg til høringsinnspillet:

 Rapporten "An Extended country-by-country reporting standard. A policy proposal to the EU"

 Rapporten "Lost billions. Transfer pricing in the extractive industries"

Rapporten "Protection from derivatives abuse"

Rapporten "Piping Profits"

Relevante lenker til høringen i Norge

Høringsbrevet fra Finansdepartementet

Høringsuttalelser fra andre høringsinstanser

 PWYP Norge forventer at Finansdepartementet etter denne høringsrunden selv må ta utrede et forslag til krav for land for land rapportering, og at dette blir sendt ut på en ny høring i 2013.