PWYP Norges reaksjoner på IASBs diskusjonsnotat om ny internasjonal revisjonsstandard

30. Juni 2010 svarte PWYP Norge på International Accounting Standards Boards (IASB) prosjektgruppes publisering av en Discussion Paper som omhandlet utarbeidelsen av en ny internasjonal revisjonsstandard ( International Financial Reporting Standard – IFRS) for utvinningsindustrien.

Vi setter pris på at PWYPs seks konkrete forslag har blitt inkludert og diskutert i kapittel 6 av diskusjonsnotatet. Allikevel kan vi ikke akseptere måten våre forslag har blitt analysert på eller de påfølgende konklusjonene IASBs prosjektgruppe foreslår. Vennligst se vårt svarbrev til IASB.