Kunnskapssenter

Søk i PWYP Norges interaktive database som inneholder rapporter og forskning, filmer, politikkforslag, debattinnlegg og mye annet. For å utvide eller smale inn søket ditt kan du sortere etter datoer, regioner, temaer og andre kategorier til venstre. Du kan også prøve fritekstsøket.
Tanzania Foto William Warby CC BY 2.0 Upendo Peneza har lenge vært interessert i utvinningsindustrien i hjemlandet. Tanzania har store naturressurser, spesielt i gruvedrift, og hun mener at pengene ikke går lokalbefolkningen til gode. Derfor har hun nå engasjert seg i problemstillingene på heltid. Foto: Christine Amdam.
Over nyttår får Noreg nye reglar som kan hindre skatteflukt og sikre større grad av finansiell openheit. Tre aktivistar frå sivilsamfunnet i Sør-Sudan, Uganda og Ghana fortel kvifor dette er viktig for arbeidet deira. Sjå videoen her!
AP, SV og MDG  vil ha åpenhet om postboksimperier og oppbygging av kapital i skatteparadiser.  Stortinget skal stemme over et forslag om åpenhet på onsdag 12.12.
Lurer du på om skatteinntektene i Norge er forskjellige når produksjon av fellesgodene ivaretas i egenregi, av kommersielle selskaper med fast ansatte, ved bruk av enkeltpersonforetak, med utenlandsk arbeidskraft eller i utlandet? Ny rapport fra Fagforbundet presenteres tirsdag 16. oktober, kl. 9-11.
Lurer du på hvordan de fire store revisjonsfirmaene, også kjent som "the big four" påvirker utviklingen av EUs politkk mot skatteomgåelse?
Hvem overtar etter etter Jonas Moberg som leder av EITI-sekretariatet? Foto: EITI (Flicker CC BY-SA 2.0) Jonas Moberg, har ledet EITI-sekretariatet (Extractive Industries Transparency Initiative) siden sekretariatet ble etablert i Oslo, men går nå av.
Foto: Marco Verch (Flicker CC BY 2.0) Register over egentlige eiere innføres i Norge
OECDs skattedirektør Pascal Saint-Amans (t.v.) og generalsekretær Angel Gurria lanserte de nye skattetiltakene i Paris denne uken. Foto: OECD Hva betyr "Harmonisering av regelverket for land-til-land-rapportering med OECDs minstestandard"?
Illustratør: PWYP Norge Her kan du se alle presentasjonene fra politisk salong "ULIKHET og REGNSKAP"
Skatteparadis er ikke paradis for alle. Foto: Ahmed Amir (CC BY 2.0) /Flickr.jpg "Reglene som skal sikre åpenhet om norske selskapers virksomhet i skatteparadiser er ikke gode nok. Det mener mange som har gitt regjeringen råd i en høringsrunde", skriver NRK.

Sider