Kunnskapssenter

Søk i PWYP Norges interaktive database som inneholder rapporter og forskning, filmer, politikkforslag, debattinnlegg og mye annet. For å utvide eller smale inn søket ditt kan du sortere etter datoer, regioner, temaer og andre kategorier til venstre. Du kan også prøve fritekstsøket.
Logo: Finans Norge  Finans Norge slutter seg til synspunktene fremmet i høringsuttalelsen fra PWYP Norge i sitt høringssvar til Finansdepartementet.
Raymond Baker, president i Global Financial Integrity. Foto: Xavier Granet/Task Force on Financial Integrity & Economic Development  Global Financial Integrity (GFI) gir PWYP Norge sin fulle støtte i sitt høringsvar til høring om endringer i forskriften om land-for-land rapportering.
OECD møte. Foto: Jean-Pierre Pouteau/OECD OECD har invitert interessenter til å sende inn kommentarer på et diskusjonsutkast som inneholder de foreløpige resultatene av arbeidet som er gjort på tre ulike skattepolitiske områder. Publish What You Pay Norge har benyttet muligheten.
Sammendrag: Denne briefingen fra PWYP Norge forklarer hva utvidet land-for-land-rapportering er og hvorfor det er nødvendig. Den forklarer også hvordan rapporteringsforslaget er tilpasset den amerikanske Dodd-Frank-lovgivningen og lovforslaget i EU, samt tilpasset utvinningsselskapenes eksisterende konsolideringsprosesser, og dermed vil være enkelt og rimelig å innføre.
Det må stå som et paradoks for advokater og revisorer at mange av dem i dag mottar solide honorarer for å skjule sannheten. Ikke få fram sannheten, slik yrkesetikken deres sier de egentlig skal, sier styreleder i PWYP Norge, Frian Aarsnes, til Bergens Tidende. Finansdepartementet vil like over nyttår sende ut et lovforslag skal sørge for større åpenhet om de økonomiske transaksjonene advokater foretar på vegne av sine klienter.
Rettferdig fordeling innad i land og mellom land er umulig dersom ikke selskaper pålegges økt åpenhet. Dersom den nye Stortingsmeldingen om omfordeling av makt og ressurser ikke tar for seg selskapenes åpenhet vil man fortsette i samme spor som i dag, sier Mona Thowsen i Publish What You Pay Norge til Bistandsaktuelt.
Tirsdag 30. oktober var PWYP Norge og en rekke andre utviklingsorganisasjoner på plass i utenriksdepartementet for å gi statssekretær Arvinn Gadgil innspill til hvordan vi kan oppnå en bedre fordeling. PWYP Norge understrekte at åpenhet og tilgang til informasjon om hvor pengene fra naturressurser tar veien er essensielt for å bidra til en mer rettferdig fordeling.
NOTE: This is an old version of the report. In November 2013 we published a re-written and updated version, please find Version 2 via this page.
Sammendrag: * Utvinningsindustrien er storforbruker av et finansielt instrument kalt derivater, som kan bli misbrukt til å føre inntekter ut av vertsland før de er skattlagt.* Verdien bak alle derivater er 10 ganger verdens samlede BNP.* Ett enkelt politikkforslag kan innføres unilateralt, og stoppe misbruk samtidig som den riktige bruken av disse instrumentene beskyttes. 
Sammendrag: Defining Elements outlines which concrete elements should be made subject for regulation in a full country-by-country reporting standard for the extractive industry. It is based on input from CSOs, tax experts, accounting experts, private sector, and PWYP Norway´s experiences with other processes. This is a draft for discussion, and input in writing is appreciated (input gathering is now closed).
(Ikke tilgjengelig på norsk)

Sider