Kunnskapssenter

Søk i PWYP Norges interaktive database som inneholder rapporter og forskning, filmer, politikkforslag, debattinnlegg og mye annet. For å utvide eller smale inn søket ditt kan du sortere etter datoer, regioner, temaer og andre kategorier til venstre. Du kan også prøve fritekstsøket.
Statoils land-for-land rapport blir bedre og bedre. Det er positivt at LLR- informasjonen nå rapporteres sammen med regnskapet. Det er fortsatt ikke en fullstendig rapport på ett sted. En leser må samle tall fra flere steder for å se hele bildet. Det er fortsatt ikke mulig å forene skatt i regnskapet med betalt skatt per land. 
Statoil rapporterte på minimum åpenhetskrav, kalt land-for-land rapportering, på en halv side i sin bærekraftsrapport for 2014. PWYP Norge viser at Statoil kunne lett ha rapportert på et meningsfullt åpenhetskrav, kalt utvidet land-for-land rapportering, på en side. Når selskaper kan presentere sin land-for-land tilstedeværelse på en side, hvorfor vil ikke politikere kreve det av selskaper? 
Sammendrag:• In 2012, government expenditure worldwide was USD 28 656 billion. Total tax burden was USD 18 821 billion.• This huge discrepancy can be reduced by closing loopholes in tax systems and preventing capital flight• This report is about analyzing and fixing loopholes in tax systems – increasing cost-efficiency and ensuring fairer competition in extractive industries.VIDEO: See the presentation of the report "Windfall Taxes". 
Hvordan innrette en bistand som kan forbedrede skatte- og inntektssystemer i fattige land?
A political system formed to dominate non-government-favored mediaSecrecy around the process to select key people in institutions with influence in the formation and application of media lawsAn aggressive propaganda strategy designed to silence any critical voice
Marking-to-market er et konsept som har påvirket både regnskap og kontrakter over landegrenser i betydelig grad. Som konsept er mark-to-market bra siden det gjør regnskap mer informative, men det leder også til problemer.Ett av problemene er at det aksellererer tap når markeder kollapser, og utgjør derfor en av risikofaktorene for at selskaper kan gå konkurs i en krise.
Foto: © Marcos De Paula/Estado/ZUMA Press  Tilbakeslag mot sivilsamfunnsaktivister som arbeider for en rettferdig bruk av deres lands naturressurser
Oslo. Foto Mariano Mantel CC BY-NC 2.0 Norske selskap ser det som sannsynleg at dei vil bli utsett for økonomisk kriminalitet, viser ny studie. Økokrim understrekar at lovlege strukturar kan legga til rette for slik kriminalitet. 
Den nye rapporten til PWYP Norge oppmodar land med naturressursar til å gjennomgå skattesystema sine, for å få ein meir effektiv og rettvis fordeling av inntektene. Sjå presentasjonen av rapporten her!
Summary:
• In 2012, government expenditure worldwide was USD 28 656 billion. Total tax burden was USD 18 821 billion.
• This huge discrepancy can be reduced by closing loopholes in tax systems and preventing capital flight
• This report is about analyzing and fixing loopholes in tax systems – increasing cost-efficiency and ensuring fairer competition in extractive industries.

Sider