Kunnskapssenter

Søk i PWYP Norges interaktive database som inneholder rapporter og forskning, filmer, politikkforslag, debattinnlegg og mye annet. For å utvide eller smale inn søket ditt kan du sortere etter datoer, regioner, temaer og andre kategorier til venstre. Du kan også prøve fritekstsøket.
I desember 2008 samlet den første gruppen av deltakere i PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram for sivilsamfunnsaktører seg i Stavanger.
  Første modul av programmet inkluderte et ni dagers seminar implementert i samarbeid med PETRAD : Good Governance, Transparency and Accountable Management of Natural Resources .