Kunnskapssenter

Søk i PWYP Norges interaktive database som inneholder rapporter og forskning, filmer, politikkforslag, debattinnlegg og mye annet. For å utvide eller smale inn søket ditt kan du sortere etter datoer, regioner, temaer og andre kategorier til venstre. Du kan også prøve fritekstsøket.
Léonce Ndikumana er en av verdens fremste forskere på kapitalflukt presentere resultatene av sin forskning på kapitalflukt fra land i Afrika sør for Sahara og vil presentere sin bok Africa’s Odious Debts - How foreign loans and capital flight bled a continent.
Sammendrag: In this report PWYP Norway has attempted to unravel the labyrinthine corporate structures created by some of the world’s biggest energy and mining companies. Few details are known about the murky and expansive networks of extractive companies and their subsidiaries.
But, PWYP also asks for strong project definition in the final rules, removal of all exemptions in line with Dodd-Frank's proposed implementing rules and call for other information such as profits.
Innledende innlegg: Korrupsjon i domstolene og kvinners rettssikkerhet i Guatemala.
Jennifer Bravo, advokat, Mujeres Transformando El Mundo (MTM), Guatemala
Sammendrag: Som et ledd i å fullføre TRACE-programmet, har deltakerne i 2010-2011 arbeidet sammen om korte briefinger på fire utvalgte tema: “kontraktsåpenhet”, “miljøspørsmål relatert til utvinningsindustrien”, “urfolksrettigheter og utvinningsindustrien” og “ulovlige pengestrømmer og sekretessejurisdiksjoner”.
NORSK: Spørreundersøkelse om mulig norsk initiativ for konvensjon for åpenhet i økonomiske spørsmål og mot lukkede strukturer (skatteparadis) som er egnet til å påføre tap og skader i andre jurisdiksjoner.*ENGLISH: Questionnaire on possible Norwegian initiative for convention for transparency in financial matters and against closed structures (tax havens) that may inflict loss and harm on other jurisdictions
Ti av verdens mektigste olje-, gass- og minaralselskaper eier 6038 underselskaper, og over en tredjedel av disse er lokalisert i skatteparadiser, viser vår nye rapport, «Piping Profits».Skatteparadiser tilbyr hemmelighold om aktiviteter, eierforhold og transaksjoner og muliggjør labyrintiske strukturer. Nasjonalstatene har ingen effektive verktøy som kan gi innsyn i transaksjoner som gjelder handelen med ikke-fornybare ressurser.
Etter lenge å ha sluppet unna offentlighetens søkelys, avla sveitsiske Glencore nylig en rapport der det kommer frem at selskapet har registrert 56 dødsfall på to år. Oljefondet har over 300 millioner kroner i det gigantiske selskapet. Den sveitsiske råvaregiganten Glencore har i flere tiår operert som privat aktør, og dermed holdt seg unna vaktbikkjers søkelys. Men etter at selskapet ble børsnotert i London og Hong Kong i vår, har selskapet blitt tvunget til å lette på sløret, skriver Framtiden i våre hender.

Sider