Kunnskapssenter

Søk i PWYP Norges interaktive database som inneholder rapporter og forskning, filmer, politikkforslag, debattinnlegg og mye annet. For å utvide eller smale inn søket ditt kan du sortere etter datoer, regioner, temaer og andre kategorier til venstre. Du kan også prøve fritekstsøket.
Over nyttår får Noreg nye reglar som kan hindre skatteflukt og sikre større grad av finansiell openheit. Tre aktivistar frå sivilsamfunnet i Sør-Sudan, Uganda og Ghana fortel kvifor dette er viktig for arbeidet deira. Sjå videoen her!
Kilde_Transparency_International Statoil er best i klassen i ny rapport om openheit i norske selskap. PWYP Norge fryktar dette kan bli ei kvilepute for selskapet, og ønskjer ein breiare debatt om korrupsjon, som også inkluderer kapitalflukt.
Torsdag kveld vedtok Stortinget nye reglar som kan sikra meir openheit om norske selskap si verksemd i andre land. Dei nye krava om land-for-land rapportering vil føra til at norske selskap i utvinnings- og skogdriftsindustrien vil måtte rapportere nokre sentrale rekneskapstal, mellom anna kor mykje dei betaler i skatt.
Summary:
• In 2012, government expenditure worldwide was USD 28 656 billion. Total tax burden was USD 18 821 billion.
• This huge discrepancy can be reduced by closing loopholes in tax systems and preventing capital flight
• This report is about analyzing and fixing loopholes in tax systems – increasing cost-efficiency and ensuring fairer competition in extractive industries.
James_K_Ninrew_Kilde_PWYP_Norway - Me oppfordrar det norske folk til å ta dette vidare og selgja ideen til andre regjeringar, seier pastor James K. Ninrew om den komande lova om land-for-land rapportering.
Foto HANS OLAV SYVERSEN Krf CC BY-ND 2.0 Detaljane rundt den komande lova om land-for-land rapportering er framleis uklåre. Opposisjonen ber sivilsamfunnet følge nøye med på at regjeringa gjer jobben sin.
TRACE Afrika Fátima Fernandes Mimbire Foto PWYP Norge  *Fátima Fernandes Mimbire er tallknuseren som kjemper for lokalsamfunn i hjemlandet Mosambik. Hun vil at innbyggerne skal få sin andel av inntektene fra den voksende utvinningsindustrien i landet*.
TRACE Afrika Foto PWYP Norge Dei er journalistar, fagorganiserte, religiøse leiarar og aktivister. Alle arbeider for finansiell åpenhet i heimlanda. No er dei i Oslo for å ta kampen mot kapitalflukt eit steg lenger.

Skatteunngåing er igjen blitt eit tema i den komande lova for land-for-land rapportering. Stortinget ber regjeringen sikre at det i regelverket om land-for-land rapportering innarbeides mål om å synliggjøre uønsket skattetilpasning. Denne gladnyheita kom fredag ettermiddag som ein del av budsjettforliket mellom regjeringa og samarbeidspartia Venste og KrF.

Sider