Kunnskapssenter

Søk i PWYP Norges interaktive database som inneholder rapporter og forskning, filmer, politikkforslag, debattinnlegg og mye annet. For å utvide eller smale inn søket ditt kan du sortere etter datoer, regioner, temaer og andre kategorier til venstre. Du kan også prøve fritekstsøket.
Sammendrag:  Kun tre kritiske hull må tettes for at loven om land-for-land rapportering skal virke etter hensikten.
Tanzania Foto William Warby CC BY 2.0 Upendo Peneza har lenge vært interessert i utvinningsindustrien i hjemlandet. Tanzania har store naturressurser, spesielt i gruvedrift, og hun mener at pengene ikke går lokalbefolkningen til gode. Derfor har hun nå engasjert seg i problemstillingene på heltid. Foto: Christine Amdam.
Sammendrag av rapporten: • Naturressurser har det største verdiskapningspotensialet for å mobilisere skatteinntekter, men profitt ofte kanaliseres til andre steder.• Utvinningsindustrien kan i dag flytte signifikant profitt ut fra et kilde land før den beskattes.• Et enkelt lov forslag, i tråd med USAs og EUs regelverk, vil gi investorer og andre interessenter et verktøy til å følge pengene sine.• Forslaget kobler skattebetalinger til det reviderte regnskapet gjennom 8 enkle regnskapstall.
Sammendrag:• In 2012, government expenditure worldwide was USD 28 656 billion. Total tax burden was USD 18 821 billion.• This huge discrepancy can be reduced by closing loopholes in tax systems and preventing capital flight• This report is about analyzing and fixing loopholes in tax systems – increasing cost-efficiency and ensuring fairer competition in extractive industries.VIDEO: See the presentation of the report "Windfall Taxes". 
2014 har vært et begivenhetsrikt år for Publish What You Pay Norge, og vi gleder oss til å fortsette vårt arbeid i året som kommer. 
FNs generalsekretær Ban Ki-moon har lagt fram synteserapporten for 2015. Foto: Thomas Hawk/flickr CC BY-NC 2.0 FNs generalsekretær Ban Ki-moon lanserte nylig synteserapporten med utviklingsmål for 2015. Der står det blant annet at det trengs en internasjonal skattekomité for skattesamarbeid underlagt FN.
Panelet for dagen besto av f.v: Mona Thowsen, Gro Lindstad, Gonzalo Ale Pezo og Jamshed Kazi. Foto: Christine Amdam 9. desember er den internasjonale anti-korrupsjonsdagen. Det markerte Publish What You Pay Norge med et seminar på Litteraturhuset sammen med UNDP Norge. Debatten om hvordan vi kan bekjempe korrupsjon og skatteflukt sto på agendaen.
British Petroleum er et av de britiske selskapene som må rapportere mer enn tidligere. Foto: Futureatlas CC BY 2.0 Storbritannia har tatt et viktig steg på veien for åpenhet ved å signere en ny lov som gjelder olje- gass- og gruveselskaper.
Vest-Sahara har vært okkupert i 40 år. United Nations 2004 Flickr/CC BY-NC-ND 2.0 Industri Energi kommer med en klar oppfordring til Oljefondet om at de må trekke investeringene fra oljeselskap som snart skal starte oljeboring i okkuperte områder på kysten av Vest-Sahara.
I anledning verdens anti-korrupsjonsdag arrangerer vi sammen med UNDP Norge et frokostseminar på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 9. desember. 

Sider