Kunnskapssenter

Søk i PWYP Norges interaktive database som inneholder rapporter og forskning, filmer, politikkforslag, debattinnlegg og mye annet. For å utvide eller smale inn søket ditt kan du sortere etter datoer, regioner, temaer og andre kategorier til venstre. Du kan også prøve fritekstsøket.
30. Juni 2010 svarte PWYP Norge på International Accounting Standards Boards (IASB) prosjektgruppes publisering av en Discussion Paper som omhandlet utarbeidelsen av en ny internasjonal revisjonsstandard ( International Financial Reporting Standard – IFRS) for utvinningsindustrien.
Se PWYP Norges brev til revisorforeningen:
Unique chance to make new global rules for company reporting to make companies publish what they pay for oil, gas and minerals and to get information essential to fighting tax evasion and corruption.
Chapter 6 of the paper discusses proposals from PWYP to increase transparency by presenting key company financial information on a country-by-country basis, rather than the current practice of aggregating information by region or business activity.