Kunnskapssenter

Søk i PWYP Norges interaktive database som inneholder rapporter og forskning, filmer, politikkforslag, debattinnlegg og mye annet. For å utvide eller smale inn søket ditt kan du sortere etter datoer, regioner, temaer og andre kategorier til venstre. Du kan også prøve fritekstsøket.
Statoil platform i Mexico. Foto Jennifer A. Dlouhy: Houston Chronicle Flickr: CC BY-NC-ND 2.0 Natural Resource Governance Institute (NRGI) har lansert Resource Governance Index 2017. Norge kom på første plass med 86 poeng av 100 mulige.
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er et trepartsamarbeid mellom myndigheter, selskap og sivilsamfunnet. Nå må alle bli enige om hva som skal være den videre prosessen for EITI i Norge. Illustrasjon: PWYP Norge  PWYP Norge inviterer til et åpent møte om EITI i Norge den 2. juni, i forbindelse med at EITI har styremøte i Oslo. Et sentralt spørsmål for PWYP Norge er: Hva skal være veien videre for EITI her i Norge?
Oljeplattform i ferd med å flytte til sin endelige destinasjon på dypt vann utenfor Luanda, Angola, Atlanterhavet. Foto: Paulo César Santos Nå kan du søke i database med over 1,2 millioner dokumenter og finne ut hva utvinningsselskapene forteller til investorene.
Her er en av kontraktene som Fundacion Jubileo har gjort om til kart. Foto: Christine Amdam I Bolivia er det kommunevalg søndag 29. mars. Sivilsamfunn i Bolivia tror valgresultatet er avgjørende for hvilken åpenhet de vil få i landet.
Susan Maples er ekspert på kontrakter i utvinningsindustrien. Foto: Christine Amdam Utvikling av ferdigheter for å analysere kontrakter er hovedfokus under Modul 2 av PWYP Norges TRACE-program. Susan Maples, juridisk og kommersiell rådgiver for utvinningsindustrien, forteller at alt starter med kontrakten. Hvis den er god kan man få mer åpenhet.  
Utvinningsindustrien i Rwanda er stadig voksende. Her er utsikt over hovedstaden Kigali. Foto: Photo by Oledoe (cc) /flickr.com CC BY-SA 2.0 Denne uken foregår det et tre-dagers høringsmøte i hovedstaden Kigali om parlamentets rolle i utviklingen av utvinningsindustrien.
Inntekter fra oljeindustrien er viktig for Filippinene. Nå offentliggjør regjeringen oljekontrakter. Foto: Foto Oin Stouten CC BY-NC 2.0 Myndighetene i Filippinene har publisert offentlige kontrakter på en åpen portal på nettet. Dette er et viktig steg i riktig retning, mener Publish What You Pay Norge.
Christine Milne har lagt fram et nytt lovforslag som skal sikre større åpenhet i Australia. Foto: Australian Greens Australske olje- gass- og gruveselskaper vil bli pålagt å offentliggjøre sine utbetalinger til utenlandske regjeringer hvis det nye lovforslaget får gjennomslag.
Bidrar Statoil til utvikling i Angola? Deler av panelet under møtet i Stortinget. F.v: Alves da Rocha (Det katolske universitetet i Luanda), Aslak Orre (CMI), Tove Stuhr Sjøblom (Statoil) og Elias Isaac (Open Oil Society). Foto: Christine Amdam Det sa Statoil om sine utbetalinger til Angola under et møte i Stortinget denne uken. Statoil må derimot ta mer ansvar for å bekjempe korrupsjon i landet, mener en representant fra sivilsamfunnet i Angola.

Sider