Kunnskapssenter

Søk i PWYP Norges interaktive database som inneholder rapporter og forskning, filmer, politikkforslag, debattinnlegg og mye annet. For å utvide eller smale inn søket ditt kan du sortere etter datoer, regioner, temaer og andre kategorier til venstre. Du kan også prøve fritekstsøket.
Frian Aarsnes er forfatter av rapporten Beskyttelse mot derivatmisbruk. Foto: PWYP Norge  Dette vil konferansen "Financial Transparency, Risks and Regulation" forsøke å besvare. PWYP Norge holder foredrag.
OECD møte. Foto: Jean-Pierre Pouteau/OECD OECD har invitert interessenter til å sende inn kommentarer på et diskusjonsutkast som inneholder de foreløpige resultatene av arbeidet som er gjort på tre ulike skattepolitiske områder. Publish What You Pay Norge har benyttet muligheten.
IMF Managing Director Christine Lagarde 2012 Washington, DC. Foto: IMF Staff Photograph/Stephen Jaffe PWYP Norge har sendt et innspill til Det internasjonale Pengefondet (IMF) der vi utfordrer begrepene IMF bruker i skattesaker.  IMF har invitert regjeringer, sivilsamfunn, akademia og interessenter i privat sektor til å sende sine kommentarer til temaet.
Noen finansielle produkter er svært komplekse og kan skjule at profitt fjernes fra markedet og skjules i skatteparadiser. Dette skader stabiliteten i markedet og utviklingsland. Nå vil EU gjøre noe.
Sammendrag: * Utvinningsindustrien er storforbruker av et finansielt instrument kalt derivater, som kan bli misbrukt til å føre inntekter ut av vertsland før de er skattlagt.* Verdien bak alle derivater er 10 ganger verdens samlede BNP.* Ett enkelt politikkforslag kan innføres unilateralt, og stoppe misbruk samtidig som den riktige bruken av disse instrumentene beskyttes.