Kunnskapssenter

Søk i PWYP Norges interaktive database som inneholder rapporter og forskning, filmer, politikkforslag, debattinnlegg og mye annet. For å utvide eller smale inn søket ditt kan du sortere etter datoer, regioner, temaer og andre kategorier til venstre. Du kan også prøve fritekstsøket.
Truls Wickholm (Ap) har stilt spørsmålet til Finansministeren Siv Jensen (Frp). Skjermbilde: Stortingets videoarkiv  Interpellasjon fra Truls Wickholm (A) til finansministeren om oppfølging av sentrale punkter i skatteforliket, bl.a. om skatterådgiveres taushetsplikt og informasjonsplikt om selskapsstrukturer.
Jon Lomøy, direktør i Norad. Foto: Sandra Aslaksen  Betimelige spørsmål stilles i et møte i Norad den 30. mai fra 10:00-12:30.
Marianne Marthinsen har stilt et skriftlig spørsmål til nærinsminsiteren om skjult eierskap. Foto: Maria Lavik Marianne Marthinsen (Ap) har sendt et skriftlig spørsmål til næringsminister Monica Mæland (H) der hun ber statsråden bekrefte at vi får et åpent aksjonærregister i Norge. Hun krever at både ultimat eier og børsnotert selskap skal være søkbart.
Statssekretær Roger Schjerva (SV) fra Finansdepartementet levnet ingen tvil under debattmøtet "Taushet er gull":http://www.pwyp.no/nb/debattmoete-taushet-er-gull på Litteraturhuset 8. april: Finansdepartementet vil ha slutt på at advokaters taushetsplikt omfatter pengeoverføringer til skatteparadiser.
Sammendrag: Advokater har taushetsplikt. Taushetsplikten har sin opprinnelse i samfunnets interesser og advokater skal ivareta rettssikkerheten i et samfunn. Men taushetsplikten har også har en annen og uintendert side som det er nødvendig å belyse.Selskapene kan påberope seg klientkonfidensialitet for å beskytte seg mot innsyn i økonomiske aktiviteter og disposisjoner, transaksjoner, transaksjonsruter og selskapskonstruksjoner. Advokatene på sin side kan påberope seg klientkonfidensialitet for å hindre innsyn i hva de har vært med på.
PWYP Norge har skrevet et høringsinnspill i forbindelse med Finansdepartementets forslag til unntak fra advokaters taushetsplikt. Innspillet kan du lese her.
Hva skal advokaters taushetsplikt egentlig beskytte? spør Amnesty International og Publish What You Pay Norge i debattmøte på Litteraturhuset mandag 8. april.

Sider