Kunnskapssenter

Søk i PWYP Norges interaktive database som inneholder rapporter og forskning, filmer, politikkforslag, debattinnlegg og mye annet. For å utvide eller smale inn søket ditt kan du sortere etter datoer, regioner, temaer og andre kategorier til venstre. Du kan også prøve fritekstsøket.
Finanspolitisk talsmann i SV, Snorre Valen (t.v.), og Arvinn Gadgil fra internasjonalt utvalg i SV vil sette ulovlig kapitalflukt høyere opp på agendaen. Foto: Christine Amdam Under seminaret ”Finansiell åpenhet og demokrati” på Stortinget flagget SV at de kommer til å ta omkamp om utvidet land-for-land rapportering denne våren. Ulovlig kapitalflukt er på agendaen under SVs landsmøte denne helgen.
Spørsmålet om en internasjonal konvensjon for åpenhet i økonomiske spørsmål og mot hemmeligholdsjurisdiksjoner har vært diskutert med jevne mellomrom i Norge. Er det behov for en slik konvensjon? Hva bør den i så fall omfatte? Og hvem bør involveres i arbeidet med den? Vi vil vite hva du mener! Publish What You Pay Norge ønsker å hente inn kunnskap, erfaringer og synspunkter på dette, og setter stor pris på alle innspill og tilbakemeldinger.
Download Frian Aarsnes’ presentation from the 2012-conference Financial secrecy, society and vested interests.
Olav Lundstøl’s presentation from the 2012-conference Financial secrecy, society and vested interests. See the film and download the material.