Kunnskapssenter

Søk i PWYP Norges interaktive database som inneholder rapporter og forskning, filmer, politikkforslag, debattinnlegg og mye annet. For å utvide eller smale inn søket ditt kan du sortere etter datoer, regioner, temaer og andre kategorier til venstre. Du kan også prøve fritekstsøket.
Mihran Poghosyan. Foto: Compulsory Enforcement Service (Wikimedia / Creative Commons / Mamuli qartughar) Armenias spesialenhet for etterforskning (SIS), henla i januar i år, den finansielle korrupsjonssaken mot tidligere sjef for håndhevelse av domstolsaker (eng: Chief Compulsory Enforcement Service Officer), Mihran Poghosyan. 
Clare Rewcastle Brown, grunnlegger av Sarawak Report og Radio Free Sarawak UK/ Malaysia. Photo: Dominique James - Skatteparadis er igjen i nyhetene, og etter min mening bør de bli der, inntil disse skjulestedene for superrike, skattesnytere og storkriminelle får en varig løsning. Selv skjønte jeg omfanget av problemet, da jeg begynte å undersøke et svært kritikkverdig, om enn underrapportert forhold.
Regjeringen i Aserbajdsjan brukte 1,5 milliarder kroner på å bygge Heydar Aliyev-senteret i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Nå er landet ikke lenger et fullverdig EITI-land. Foto: Y Nakanishi CC (BY-NC-ND 2.0) For første gang har et EITI-land blitt nedgradert grunnet store bekymringer fra sivilsamfunnet. Aserbajdsjan oppfyller ikke lenger kravene til EITI, og er nå et kandidat-land.
Flammetårnene i hovedstaden Baku i Aserbajdsjan minner oss om landets rikdom. Foto: Dario Tortora CC BY-SA 2.0 EITI utestenger ikke Aserbajdsjan på tross av at landet ikke klarer å oppfylle EITI-kravene. Nå har EITI sendt en ”fact finding mission” til landet.
Inntekter fra oljeindustrien er viktig for Filippinene. Nå offentliggjør regjeringen oljekontrakter. Foto: Foto Oin Stouten CC BY-NC 2.0 Myndighetene i Filippinene har publisert offentlige kontrakter på en åpen portal på nettet. Dette er et viktig steg i riktig retning, mener Publish What You Pay Norge.
Russlands president Vladimir Putin. Foto: Herman Van Rompuy Flickr / CC BY-NC-ND 2.0 Russlands president Vladimir Putin reiste til Kina for å inngå en gassavtale, og til slutt ble den undertegnet. Konflikten med vesten gjør at Russland nå vender oppmerksomheten mot Asia. 
Kinesiske myndigheiter krev større grad av openheit frå dei største bankane i landet. – Viser at Kina har lært av finanskrisa, seier Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge.
For første gang har Afghanistans regjering offentliggjort mer enn 200 inngåtte olje- og gruvekontrakter. Offentliggjøringen begrunnes med et ønske om større åpenhet.
 Kazakhstan civil society has made a guide for how civil society can scrutinize a production sharing agreement for oil and gas

Sider