Kunnskapssenter

Søk i PWYP Norges interaktive database som inneholder rapporter og forskning, filmer, politikkforslag, debattinnlegg og mye annet. For å utvide eller smale inn søket ditt kan du sortere etter datoer, regioner, temaer og andre kategorier til venstre. Du kan også prøve fritekstsøket.
Over nyttår får Noreg nye reglar som kan hindre skatteflukt og sikre større grad av finansiell openheit. Tre aktivistar frå sivilsamfunnet i Sør-Sudan, Uganda og Ghana fortel kvifor dette er viktig for arbeidet deira. Sjå videoen her!
James_K_Ninrew_Kilde_PWYP_Norway - Me oppfordrar det norske folk til å ta dette vidare og selgja ideen til andre regjeringar, seier pastor James K. Ninrew om den komande lova om land-for-land rapportering.
Foto HANS OLAV SYVERSEN Krf CC BY-ND 2.0 Detaljane rundt den komande lova om land-for-land rapportering er framleis uklåre. Opposisjonen ber sivilsamfunnet følge nøye med på at regjeringa gjer jobben sin.
TRACE Afrika Foto PWYP Norge Dei er journalistar, fagorganiserte, religiøse leiarar og aktivister. Alle arbeider for finansiell åpenhet i heimlanda. No er dei i Oslo for å ta kampen mot kapitalflukt eit steg lenger.

Skatteunngåing er igjen blitt eit tema i den komande lova for land-for-land rapportering. Stortinget ber regjeringen sikre at det i regelverket om land-for-land rapportering innarbeides mål om å synliggjøre uønsket skattetilpasning. Denne gladnyheita kom fredag ettermiddag som ein del av budsjettforliket mellom regjeringa og samarbeidspartia Venste og KrF.

Johan Hermstad har skrive rapport om kva konsekvensar forslaget om land-for-land rapportering kan ha for sivilsamfunnet i Angola. Konklusjonen er: sannsynlegvis fint lite. Hermstad bur i Angola, der han arbeider for Kirkens Nødhjelp. Han har skrive rapporten “When being kept in the dark matters” for Changemaker om det norske forslaget for land-for-land rapportering.
Siv Jensen. Foto Fremskrittpartiet_ 2015 Alexander Helberg, © IC Hendel_CC BY-ND 2.0 Den nye regjeringa vil ikkje endre forslaget om land-for-land rapportering
Finansedepartemant Foto: Christian A. Calmeyer_ CC BY-NC-ND 2.0 Fem organisasjonar møtte finanskomiteen i høyring. Alle hadde same krav: skatteparadisa må med i forslaget om land-for-land rapportering.
Økonomar og humanitære organisasjonar åtvarar mot kapitalflukt, som både hindrar utvikling i fattige land og er ein trussel mot vestlege velferdsstatar. – 1000 barneliv kunne ha blitt redda kvar dag, om me hadde klara å stansa skatteunndraging, seier Redd Barna.

Sider