Kunnskapssenter

Søk i PWYP Norges interaktive database som inneholder rapporter og forskning, filmer, politikkforslag, debattinnlegg og mye annet. For å utvide eller smale inn søket ditt kan du sortere etter datoer, regioner, temaer og andre kategorier til venstre. Du kan også prøve fritekstsøket.
Tanzania Foto William Warby CC BY 2.0 Upendo Peneza har lenge vært interessert i utvinningsindustrien i hjemlandet. Tanzania har store naturressurser, spesielt i gruvedrift, og hun mener at pengene ikke går lokalbefolkningen til gode. Derfor har hun nå engasjert seg i problemstillingene på heltid. Foto: Christine Amdam.
Sammendrag av rapporten: • Naturressurser har det største verdiskapningspotensialet for å mobilisere skatteinntekter, men profitt ofte kanaliseres til andre steder.• Utvinningsindustrien kan i dag flytte signifikant profitt ut fra et kilde land før den beskattes.• Et enkelt lov forslag, i tråd med USAs og EUs regelverk, vil gi investorer og andre interessenter et verktøy til å følge pengene sine.• Forslaget kobler skattebetalinger til det reviderte regnskapet gjennom 8 enkle regnskapstall.
2014 har vært et begivenhetsrikt år for Publish What You Pay Norge, og vi gleder oss til å fortsette vårt arbeid i året som kommer. 
Panelet for dagen besto av f.v: Mona Thowsen, Gro Lindstad, Gonzalo Ale Pezo og Jamshed Kazi. Foto: Christine Amdam 9. desember er den internasjonale anti-korrupsjonsdagen. Det markerte Publish What You Pay Norge med et seminar på Litteraturhuset sammen med UNDP Norge. Debatten om hvordan vi kan bekjempe korrupsjon og skatteflukt sto på agendaen.
British Petroleum er et av de britiske selskapene som må rapportere mer enn tidligere. Foto: Futureatlas CC BY 2.0 Storbritannia har tatt et viktig steg på veien for åpenhet ved å signere en ny lov som gjelder olje- gass- og gruveselskaper.
Vest-Sahara har vært okkupert i 40 år. United Nations 2004 Flickr/CC BY-NC-ND 2.0 Industri Energi kommer med en klar oppfordring til Oljefondet om at de må trekke investeringene fra oljeselskap som snart skal starte oljeboring i okkuperte områder på kysten av Vest-Sahara.
I anledning verdens anti-korrupsjonsdag arrangerer vi sammen med UNDP Norge et frokostseminar på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 9. desember. 
Scheel-utvalget har lagt fram skatteutredningen. Foto Tim Haynes CC BY-NC-ND 2.0 I dag overrakte Hans Henrik Scheel den nye skatteutredningen til finansminister Siv Jensen. Utvalget foreslår å sette ned skatten på bedrifters overskudd.
IKEA ble dømt på alle punkter i Oslo Tingrett. Foto: Garard Stolk/flickr.com CC BY-NC 2.0 Onsdag ble IKEA dømt på alle punkter i saken mot Skatt Øst i Oslo Tingrett. Selskapet må ut med 123 millioner i skattesmell og betale for saksomkostningene.
Grace Perez-Navarro fra OECDs skatteadministrajon var tydelig på at det internasjonale skattemarkedet må endres. Foto: Eline Helledal Det sa nestleder i OECDs skatteadministrasjon, Grace Perez-Navarro, under et seminar på Litteraturhuset i Oslo. OECD har satt i gang en omfattende plan for å bekjempe internasjonal skattetriksing.

Sider