Kunnskapssenter

Søk i PWYP Norges interaktive database som inneholder rapporter og forskning, filmer, politikkforslag, debattinnlegg og mye annet. For å utvide eller smale inn søket ditt kan du sortere etter datoer, regioner, temaer og andre kategorier til venstre. Du kan også prøve fritekstsøket.
The Economist writes about PWYP and it's success on US stock exchange regulation: "It's a long march, but progress is being made against corruption
Miljøverndepartementet inviterer til "Olje for utvikling-seminar" om miljø og samfunnsmessige aspekter av petroleumsaktiviteter den 25. - 26. november
The Norwegian Agency for International Development (Norad) highlighted the relation between tax and development in this years poverty conference.
40 countries are able to hide corrupt spending from the public Forty of the 94 countries in which access to government budget information was carefully evaluated by the "International Budget Partnership’s (IBP)" "_Open Budget Survey 2010_" were found to provide such minimal information to the public that the country’s governments are able to hide unpopular, wasteful, and corrupt spending.
UD ønsker å synliggjøre sammenhengen mellom kapital og utvikling.Vi ønsker debatt, øke kunnskapen og felles forståelse for internasjonale kapitalstrømmer ut og inn av utviklingsland og hvordan disse innvirker på fattigdomsbekjempelse,_ sa statssekretær i UD, Ingrid Fiskaa, da hun lanserte Dialogprosjektet på Utviklingshuset den 19. oktober.
Oljereservoarene i Alberta er de nest største i verden, og internasjonale selskaper har funnet god grobunn i canadisk oljesand. Til tross for høye kostnader, ikke minst for miljøet, driver skitten energi provinsen framover. Av: Sindre Sverdrup Strand
I går kveld stemte Kongressen i USA for omveltende finansielle reformer som inkluderer en banebrytende bestemmelse om at olje- gass- og gruveselskaper registrert hos U.S. Securities and Exchange Commission må offentliggjøre hvor mye de betaler til utenlandske regjeringer og til den amerikanske regjering.
30. Juni 2010 svarte PWYP Norge på International Accounting Standards Boards (IASB) prosjektgruppes publisering av en Discussion Paper som omhandlet utarbeidelsen av en ny internasjonal revisjonsstandard ( International Financial Reporting Standard – IFRS) for utvinningsindustrien.
Se PWYP Norges brev til revisorforeningen:
Sammendrag: Første runde av PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram ble avsluttet i desember 2009. I samarbeid med INTRAC, har PWYP Norge fått utviklet en rapport i Praxis Note-serien som søker å fange opp læringen fra programmets første runde; en praktisk erfaring med kapasitetsutvikling blant sivilsamfunnsorganisasjoner fra syv afrikanske land for å fremme økt åpenhet om oljeinntekter.

Sider