Rollen til akademia og forskere

Kampanjens arbeid må være basert på kunnskap og forskning. Internasjonal forskning har vært medvirkende i å skape både oppmerksomhet rundt saker som står på spill og også om problemer i internasjonal utvikling.

  • Har du gjort forskning som vi kan lenke til på våre nettsider? Har du utgitt materiale som vi kan legge ut på nettet for å bidra til kunnskapsdeling internasjonalt?
  • Vil du støtte arbeidet vårt ved å være en del av vår base av eksperter som vi bruker ved presentasjoner, forelesninger og seminarer?
  • Arbeider du med et forskningsprogram som vil være relevant for oss? Har du ideer til mulig samarbeid? Vil du være interessert i å komme i kontakt med masterstudenter som kan jobbe med ditt prosjekt?
  • Har du spesielle landserfaringer/kontakter som vi kan ha nytte av i vårt arbeid?
  • Ville det være aktuelt å invitere PWYP til å dele våre erfaringer i noen fora du er involvert i?