The rough guide to transparency and natural resource revenues.

image Olje-, gass- og gruveindustri er viktige økonomiske sektorer i mer enn 60 utviklingsland. To tredjedeler av verdens fattigste bor i disse landene.

Inntektene fra disse industriene kan bidra til å finne en vei ut av fattigdommen – men det er det motsatte som skjer. Finn ut hvorfor.

En kort og tilgjengelig guide til utvinningsindustrien og viktigheten av åpenhet om pengestrømmer.

Publisert 26. Juni 2004 av CAFOD