Søk

Søkeresultater

 1. EITI

  ... Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er et trepartsamarbeid mellom myndigheter, selskap og sivilsamfunnet. ... Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er først og fremst en prosess for å ansvarliggjøre myndighetene i et ...

  monika - 21 okt 2018 - 13:47

 2. Should we "shut down" EITI in Norway?

  EITI is a three party cooperation between authorities, companies, and civil ... an agreement now on what the continued process will be for EITI in Norway. Illustration: PWYP Norway The Ministry of Petroleum and Energy is receptive to replacing the annual EITI reporting in Norway with other initiatives. Along with the oil sector and ...

  monika - 28 apr 2016 - 12:14

 3. EITI og sivilsamfunn

  ... Programs at NRGI shares her thoughts on the challenges for EITI in the future Video of PWYP ... Internacional contra la Impunidad shares his thougths on the EITI process in Guatemala Video ...

  joaquin - 28 aug 2017 - 15:24

 4. Skal vi "legge ned" EITI i Norge?

  ... Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er et trepartsamarbeid mellom myndigheter, selskap og sivilsamfunnet. Nå ... bli enige om hva som skal være den videre prosessen for EITI i Norge. Illustrasjon: PWYP Norge Olje- og ...

  Anonymous - 12 des 2018 - 14:26

 5. EITI og ”det problematiske sivilsamfunnet”

  ... CC BY-NC-ND 2.0 Åpenhetsstandarden EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) har flere og flere ... opp utfordringer som truer standarden. I EITI-landet Aserbajdsjan har det vært reaksjoner mot sivilsamfunnsgrupper som ...

  Anonymous - 12 des 2018 - 14:26

 6. New stakeholder group of EITI appointed by the Norwegian Ministry

  ... Tuesday June 20, members of the new stakeholder group of EITI, were appointed by the Norwegian government. Among the members are ... Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is a transparency standard that requires companies to publish how much ...

  Anonymous - 12 des 2018 - 14:26

 7. Ny interessentgruppe til EITI oppnevnt i statsråd

  ... 20. juni ble medlemmene i den nye interessentgruppen til EITI oppnevnt i statsråd. Blant medlemmene er generalsekretær i Publish What ...   Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er en åpenhetsstandard som krever at selskaper offentliggjør hvor mye ...

  Anonymous - 12 des 2018 - 14:26

 8. HRW vil suspendere Aserbajdsjan fra EITI

  ... Aserbajdsjan fra Extractive Industries Initiative (EITI). De mener at regjeringen bryter menneskerettighetene. Human ... til å gjennomføre prosjekter i landet. Dette bryter med EITI-retningslinjene, og de bør derfor ikke få være medlem av EITI lengre, ...

  Anonymous - 12 des 2018 - 14:26

 9. Storbritannia med i EITI

  EITI er en global koalisjon av regjeringer, selskaper og det sivile samfunn som ... Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) har godkjent Storbritannia som kandidatland under sitt internasjonale ... opp om dette. - Sivilsamfunnet ønsker Storbritannias EITI-kandidatur velkommen. Vi støtter spesielt Storbritannias satsing på ...

  Anonymous - 12 des 2018 - 14:26

 10. Nødvendig med EITI

  ... ambassadør i Baku, Jon Ramberg, mener det er nødvendig med EITI i Norge. Foto: UD Olje- og energidepartementet er åpne for å erstatte den årlige EITI-rapporteringen i Norge med andre tiltak. Tidligere ambassadør i ...

  Anonymous - 12 des 2018 - 14:26

Sider