Søk

Søkeresultater

 1. Slik kan EITI styrkast i Noreg. Posisjonsnotatet for 2014.

  ... og utvida land-for-land rapportering.  EITI er ein openheitsstandard som krev at utvinningsselskap offentleggjer kor ... dei har motteke. Denne informasjonen blir samanstilt i ein EITI-rapport. Noreg er med i denne openheitsstandarden, som baserer seg på ...

  maria - 7 feb 2017 - 12:02

 2. EITI jakter på sannheten om overgrep mot sivilsamfunn i Aserbajdsjan

  ... rikdom. Foto: Dario Tortora CC BY-SA 2.0 EITI utestenger ikke Aserbajdsjan på tross av at landet ikke klarer å oppfylle EITI-kravene. Nå har EITI sendt en ”fact finding mission” til landet. ...

  christine - 1 feb 2017 - 14:22

 3. Høringsinnspill om hvilke skatteinnbetalinger fra oljebransjen offentligheten skal få vite om

  ... Høring om norsk ”mainstreaming” av EITI og ny EITI -bestemmelse i petroleumsforskriften § 50b. OED har sendt ut på ...

  mona - 15 mar 2018 - 15:47

 4. How EITI can get strengthened in Norway

  ... list and extended country-by-country reporting. EITI  is a transparency standard that requires extracting industries to ... have received. This information will be consolidated in an EITI report. Norway participates in this transparency standard, which is ...

  christine - 3 des 2014 - 08:53

 5. EITI raises the bar in Sydney

  Kilde_EITI-Global-Conference-Sydney-24-May-2013-321_CC_BY-SA_20 ... more than 1.000 delegates gather in Sydney for the global EITI conference, _Beyond Transparency_. Revised EITI requirements will be adopted, requiring the 39 countries that implement ...

  mona - 20 des 2017 - 13:31

 6. PWYP Norge og EITI

  Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er først og fremst en prosess for å ansvarliggjøre myndighetene i et ... for større åpenhet i olje- og gruvesektoren. EITI har som formål å vise at skattebetalingene som selskapene mener er ... CO2-avgift, arealavgift og NOx-avgift. Det betyr at EITI ikke er frivillig, men pliktig. Tiltaket anses som gjennomført, og det ...

  monika - 3 jul 2017 - 13:29

 7. "Skuffa over norske myndigheiter"

  ... Utvikling droppar ein budsjettpost om openheitsmekanismen EITI i samarbeidsavtalen med Uganda for 2014.  - Me er skuffa over norske ... myndigheiter einige om å droppa ein budsjettpost til EITI-førebuande tiltak. EITI er ein openheitsstandard som krev ...

  maria - 23 jan 2017 - 13:06

 8. - Myndighetene i Nigeria ignorerer arbeidet til EITI

  ... sammen med president Gooluck Jonathan og representanter fra EITI. Mitee mener at Nigeria fortsatt har like mye korrupsjon og hemmelighold i ... formann for Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) i hjemlandet, og han forteller at lite har endret seg. Mitee var ...

  christine - 17 okt 2014 - 09:12

 9. EITI

  Hva er EITI? ​ En EITI-prosess er en nasjonal prosess for åpenhet om pengestrømmer fra naturresurser. EITI er en åpenhetsstandard som krever at selskaper offentliggjør hvor mye de ...

  monika - 28 jun 2017 - 12:53

 10. The position paper for the priorities for EITI in 2015 is ready

  ... PWYP Norway has sent the position paper for 2015 to EITI and the Norwegian Ministry of Petroeleum and Energy today. PWYP Norway has sent a position paper to EITI and the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy with a priority list to ...

  christine - 22 jun 2015 - 14:49

Sider