Seks grunner til optimisme

image

Statssekretær i UD, Arvinn Gadgill, mener det er seks gode grunner til optimisme i den globale kampen mot kapitalflukt. Denne uken deltok han på en konferanse som satte ulovlige kapitalstrømmer på dagsorden.

Mandag 28. januar holdt organisasjonen Concorde Denmark en konferanse i København, med flere profilerte politikere og fagfolk som deltakere. Konferansen gikk under navnet "Tackling Tax Havens and Illicit Financial Flows – How the EU and the Nordic Countries can take the lead_". Arvinn Gadgill var blant de inviterte talerne på konferansen.

Gadgill påpekte at han er optimistisk i kampen mot kapitalflukt, og ga seks gode grunner til at tiden nå er inne for å gjøre noe med problemet.

1. Viljen til å gjøre noe for å få økonomien på rett kjøl, er høyst tilstedeværende i regjeringer verden over.

2. Det finnes en vilje til å gå etter tilretteleggere for hemmelighold: bankene.

3. USA har innført "Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)", som skal gjøre det vanskeligere å gjemme bort penger på utenlandske konti.

4. USA har startet en trend ved å innføre land-for-land-rapportering gjennom "Dodd-Frank-lovgivingen":http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf.

5. En rekke land har blitt med i "Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)":http://eiti.org/. 6. Det har blitt opprettet et "High Level Panel on Illicit Financial Financial Flows from Africa", hvor blant annet Gadgill er med. Lederen i panelet er Sør-Afrikas tidligere president Thabo Mbeki.

PWYP Norge er enig med Gadgill i at disse seks punktene er grunn til optimisme, men vi mener også det er grunn til å påpeke at Dodd-Frank-lovgivningen i USA, og tilsvarende lovgivning som EU nå vurderer om de vil vedta, på ingen måte er tilfredsstillende midler mot kapitalflukt. De viser kun hvor mye selskapene betaler i skatt i hvert enkelt land de opererer i, men ikke konteksten - altså grunnlaget - for denne skatten.

PWYP Norge har "*foreslått en rapporteringsmodell*". Da kan man slippe å drive skattejakt ved hjelp av informasjonsutvekslingsavtaler på et tidspunkt hvor pengene allerede er gjemt bort. Vårt forslag er også svært enkelt for selskapene å gjennomføre - det dreier seg kun om noen ytterst få nøkkeltall som de multinasjonale selskapene allerede sitter på i regnskapene sine.

Dette synspunktet og underliggende dokumentasjon fra PWYP Norge ble også delt med EUs kommisjonær for skatt, Algirdas Semeta på møtet. Foruten Gadgill og Semeta deltok også internasjonal leder i Tax Justice Network, John Christensen, direktør for OECDs senter for skattepolitikk og administrasjon, Pascal Saint-Amans, Danmarks skatteminister, Holger Nielsen, og Danmarks utviklingsminister, Christian Friis Bach, blant talerne på konferansen. Det var over 200 deltakere fra en rekke organisasjoner til stede på konferansen.