Selskap og myndigheter mot streikende oljearbeidere i Kasakhstan

image

I den vesle byen Zhanaozen i EITI-landet Kasakhstan ble streikende oljearbeidere rett før jul (16. des.) beskutt av politistyrker under en forhåndsvarslet, fredelig demonstrasjon. Minst 14 mennesker ble drept og flere ble såret.

Sosial kriminalisering av fagforeninger I et seminar arrangert av "Den Norske Helsingforskomité" den 2 februar, ble blant annet de nære båndene mellom Kina og de kasakhstanske myndighetene beskrevet av to besøkende representanter for fagforeningen der mange av de streikende oljearbeiderne er medlemmer.

- Det var kinesere som insisterte på arrestasjonene av aktivistene i forkant av 16 desember, og Kina var også det eneste landet som tilbød militær hjelp til kasakhstanske myndigheter i forbindelse med konflikten, hevdet Jessenbek Uktesjbaev, formann i den uregistrerte uavhengige fagforeningen, Zhanartu.

Uavhengige fagforeninger er ikke lovlige i Kina. I Kasakhstan rapporterer organiserte arbeidere om alt fra overvåking til voldelige represalier fra selskaper og myndigheter. I denne konflikten har arbeidere streiket ved Karazhanbasmunai Oil Company, et joint venture mellom London-registrerte Kazmunaigaz og Kinas CITIC group, OzenMunaiGaz, en annet av Kazmunaigas´underselskaper, og Ersai Caspian Contractor, som er deleid av det italienske oljeselskapet, ENI (kilde: "Amnesty":)

De streikende hadde organisert seg over syv måneder tidligere for å få den lønnen og de arbeidsvilkårene de mente de hadde krav på etter loven. - Det som begynte som en arbeidstvist ble til en politisk konflikt, sa Jessenbek Uktesjbaev, og dro linjer til den arabiske våren.

 I Kasakhstan har forretning og makt blitt til et system. Statlige organer er gjennomkorrupte, og det anses som normalt. Lene Wetteland fra Den Norske Helsingforskomité fortalte om sitt inntrykk fra den vesle byen der ugjerningene skjedde: - Da vi besøkte Zhanaozen opplevde vi en liten by med en enormt trykket stemning, og så selv hvordan fagforeningsaktivistene vi var i kontakt med ble observert og fotfulgt av sivilkledde spesialpoliti, fortalte Wetteland.

 Selskapenes hemmelighold PWYP Norge har i flere nylige "rapporter" avdekket noen av de sekretessemekanismene som utvinningsselskaper har til rådighet for å flytte profitt over til seg selv og unngå beskatning i landet der ressursene tas ut.

Enorme beløp er oppmagasinert i skatteparadis og kan være tilgjengelig blant annet for å vedlikeholde langvarige rettstvister og ruinerende søksmål av varslere, eller betale for bruk av våpen og leiesoldater, eller bøter for miljøkatastrofer, forklarer Mona Thowsen, generalsekretær i PWYP Norge. Skatteparadis er nyttig for alle som har noe å skjule og kan også brukes av statsledere som ønsker å skjule penger fra korrupsjon og av selskaper som vil føre profitt ut av det markedet hvor det er tjent i tillegg til de kriminelle nettverkene.

 Med dette systemet tillater vi at de selskapene som er mest kreative i å skjule sine aktiviteter, de som tar minst samfunnsansvar, får sette standarden i markedet. Lukkethet blir en konkurransefordel. Samtidig tillater vi at undertrykkende regimer kan fortsette å tappe sitt eget folk for ressurser og vedlikeholde sin maktposisjon.

I dette konkrete tilfellet er det oljearbeidere som lider. Vi ønsker å bidra til å forandre dette med våre krav om åpenhet, sier Thowsen.

Lover å etterforske Kasakhstanske myndigheter har lovet å gjennomføre en åpen, full etterforskning av hendelsene den 16. desember, men dette er ikke noen garanti i seg selv for de berørte oljearbeiderne og dem som følger deres situasjon, og som har sett hvordan journalister, bloggere og andre som prøver å belyse saken på en uavhengig måte risikerer å bli trakassert, ransaket og fratatt materialet sitt.

Dersom en slik etterforskning skal ha tillit, må journalister få tilgang til å dekke den, uten hindre, presiserte Gunnar Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær i Den Norske Helsingforskomité. *Les mer om denne saken hos Helsingforskomiteen:*

* "Independent international investigation must be carried out":http://www.nhc.no/no/nyheter/Independent+international+investigation+must+be+carried+out.9UFRHG1k.ips

* "Clashes should be independently investigated; underlying conflicts solved peacefully" Norge arbeider med fagforeninger gjennom "TRACE-programmet":trace/trace-programme-pwyp-norway-initiative-civil-society. I Norge har "Industri Energi":http://www.industrienergi.no gjennom flere år vært en av kampanjens viktigste støttespillere, og "Fagforbundet":http://www.fagforbundet.no har nylig sluttet opp om kravene._