Seminar 19.01.2011: Hvorfor vil utvinningsindustrien ha hemmelighold om inntekter, kostander, profitt og produksjon i alle land de er registrert?

Hvilke tappeteknikker kan selskapene bruke? Hvorfor får de tilgang til naturressursene når de skjuler hvor mye de egentlig tar ut? Hvor store verdier tappes? Kan hemmelighold erstattes med åpenhet? PWYP Norge legger fram tre rapporter som forteller hva problemet er og hvordan det kan løses.