Seminar: 31. august: Myanmar/Burma i endring: Bærekraftige investeringer og samfunnsbygging i upløyd mark

Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp spør: "Hvordan kan Norge, sammen  med  lokale og internasjonale  aktører,  spille  en  nøkkelrolle for en bærekraftig utvikling, handel og investeringer i  Myanmar"?