SEMINAR: KVINNER, KORRUPSJON OG KAPITALFLUKT

Torsdag 22. september kl. 18:00 -20:30* Utviklingshuset, ved Rådhusplassen i Oslo (Brynjulf Bulls plass 2) Påmelding: ig@jurk.no innen 20.september

Korrupsjon i domstolene og kvinners rettssikkerhet i Guatemala. Jennifer Bravo, advokat, Mujeres Transformado El Mundo (MTM) , Guatemala

Politisk korrupsjon og dens konsekvenser for kvinner* Gro Skaaren-Fystro, spesialrådgiver, Transparency International Norge

Er korrupsjon og kapitalflukt i utvinningsindustrien viktig å vite om for folk som arbeider med kvinners rettigheter?* Mona Thowsen, Publish What You Pay Norge 

Menneskerettslige forpliktelser for å bekjempe korrupsjon og kapitalflukt. Hva finnes av virkemidler, og hva trenger vi?* Magdalena Sepúlveda Carmona, FNs spesialrapportør på ekstrem fattigdom og menneskerettigheter  Paneldiskusjon: Trenger vi en ny konvensjon? klikk her

Kommentarer fra partipolitikere fra posisjon og opposisjon Ordstyrer: Ida Irene Bergstrøm, journalist i det feministiske tidsskriftet Fett Seminaret vil foregå på engelsk, men det vil være mulighet for å stille spørsmål på norsk.

Arrangør: JURK (Juridisk Rådgivning for Kvinner)

BAKGRUNN

 2/3 av verdens fattigste mennesker bor i land som er rike på naturressurser. Hvorfor blir ikke disse landene da rikere?

De fattigste av de fattige er kvinner. Hva betyr dette for kvinners rettssikkerhet? Fattigdom har mange årsaker, men det er liten tvil om at økonomiske mekanismer i noen land hindrer inntekter i andre. Guatemala mister millioner hvert år i kapitalflukt og tapte skatteinntekter. Dette er inntekter som burda ha vært investert i en bærekraftig utvikling.

Ti av de femten landene i verden med størst økonomisk ulikhet mellom folk er i Latin-Amerika. Korrupsjon og kapitalflukt blomstrer under slike betingelser. Og kvinner rammes hardest. Det å ikke ikke forholde seg til ulikhet og diskriminering hindrer også framgang for et land. Kvinners svake juridiske situasjon forverrer ofte fattigdom, mens fattigdom gjør det vanskeligere å hevde de rettigheter en faktisk har. Kvinners rettigheter og likestilling er like mye et spørsmål om tilgang til samfunnsøkonomisk makt og rettsikkerhet for kvinner.

De fleste er enige om at store makroøkonomiske og strukturelle årsaker reproduserer fattigdommen. Hvordan kan man jobbe med politisk påvirkning for å endre slike strukturelle årsaker?

Hvilke sammenhenger er det korrupsjon og kapitalflukt og kvinner rettssikkerhet? Hva skal til for å sikre åpenhet i økonomiske spørsmål og hindre lukkede strukturer (skatteparadis) som er egnet til å påføre tap og skader i andre juridiksjoner? Hva kan og bør gjøres på strukturelt nivå for å bedre kvinners rettsikkerhet? Kan juridiske konvensjoner bidra i dette arbeidet?