SEMINAR: Lansering av rapporten "Piping Profits" - om bruk av underselskaper i utvinningsindustrien

Onsdag 21. september kl. 09:30 - 12:00 Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29 Det vil bli servert kaffe/te fra 09:30. Litt om rapporten: -Vi har sett på 10 av de største internasjonale utvinningsselskapene i verden -Vi har kartlagt antall underselskaper disse har -Vi har kartlagt hvor underselskapene er inkorporert -Vi har kartlagt antall av underselskaper som er lokalisert i Skatteparadiser -Vi har kartlagt preferanser på skatteparadis -Vi har bekreftet hvor vanskelig det er å få tak i informasjonen, både i Nord og Sør -Vi har laget en database hvor vi har plottet inn disse funnene og som vi vil gjøre søkbar på nettsidene våre -Vi viser hvor mye selskapene totalt sett oppgir at de har i profitt, hvor mye de oppgir at de har i kostnader, hva de står igjen med som de oppgir som profitt, og hvor mye de betaler i skatt av dette. Rapportens forside er laget at den eminente illustratøren i the Economist.

See videos from Piping Profits Report Launch:

Litt om programmet: (Mer informasjon kommer etterhvert).

Del 1: kl. 10.00-11.00 Innledere:

-Statssekretær Roger Schjerva, Finansdepartementet

-Jose Correia Nunes, seksjonsleder i DEVCO, EU kommisjonen (meldt forfall)

-Nick Mathiason, næringslivsjournalist, tidl. i the Guardian og the Observer

-Christian Zurita, Diario El Universo, Ecuador

-Marco Escalera, SOMOS SUR, Bolivia

Del 2: kl. 11.00-12.00 Paneldebatt på norsk med norske eksperter.

Debattleder: Kjetil Wiedswang, Dagens Næringsliv Panelister inkluderer: -Statssekretær Roger Schjerva, Finansdepartementet,

-Håvard Holterud, avdelingsdirektør, Skatteøkonomisk avdeling, Oljeskattekontoret

-Frian Aarsnes, statsaut. revisor, EconPöyry -Morten Eriksen, medlem av Kapitalfluktutvalget

-Diderik Lund, professor, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo Rapporten kommer på en tid hvor politikere i USA og EU arbeider med å introdusere en ny land for land rapporteringsstandard som vil tvinge selskapene til å publisere detaljert informasjon om inntekter, profitt, skatter og reserver i hvert land de opererer i.

Begrepet ”land-for-land rapportering” brukes som en betegnelse på en plikt til å inkludere operasjonell landspesifikk informasjon relatert til selskapenes utenlandske utvinningsvirksomhet i selskapenes finansielle årsrapporter. USA har hjemlet en plikt til land-for-land rapportering i lov. Lovhjemmelen ble vedtatt i juli 2010 og er en del av Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (”Dodd-Frank Act”). De amerikanske reglene vil gjelde for selskaper innenfor utvinningsindustrien som er notert på amerikanske børser. De amerikanske reglene antas å dekke 90 % av verdens ledende oljeselskaper og 8 av de 10 største gruveselskapen.

     Klikk here to browse the Piping Profits Database

 

Også i EU er det kommet flere initiativ og utspill til fremme for innføring av land-for-land rapportering, blant annet er det gjennomført en høring for å innhente synspunkter på innføring av slik rapportering. Det er mye som tyder på at en EU regulering vil ta utgangspunkt i den amerikanske reguleringen, men også gå utover dette.

 

Særlig "oljelobbyen" har nå satt inn krefter for å forsøke å sørge for at dette ikke blir noe av. I Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet er det fastsatt som et tiltak 46 at Regjeringen skal vurdere om det er grunnlag for å innføre land-for-land rapportering, enten som et ledd i prosessen med eventuelle nye EU-regler på området eller på selvstendig grunnlag.

Statssekretær Roger Schjerva "uttalte den 4. april" at norske myndigheter er for slik regulering og åpne for å innføre det selv om EU skulle la være.

Arrangør: Publish What You Pay Norge Rapporten er finansiert av Utenriksdepartementet (Dialogprosjektet Kapital for Utvikling) og Norad.