Sigbjørn Johnsen setter ned skatteutvalg. Vil han innføre utvidet land-for-land-rapportering?

Sigbjørn Johnsen Foto Arbeiderpartiet Flickr:CC BY-ND 2.0

Finansdepartementet varsler full gjennomgåelse av den norske selskapsskatten og lovendringer for å tette skattehull for flernasjonale selskaper, melder Dagens Næringsliv.

I artikkelen står det at finansminister Sigbjørn Johnsen er i ferd med å konkludere i arbeidet med flernasjonale selskapers muligheter til å omgå dagens skatteregler og at Finansdepartementet i løpet av våren vil sende på høring et lovforslag "for å tette skattehull som gir grunnlag for uhendig skattetilpasning for multinasjonale selskaper".

PWYP Norge har sendt Sigbjørn Johnsens med "tre rapporter som vedlegg" til hvordan han kan gjøre dette på en enkel og nær kostnadsfri måte ved at selskapene må oppgi enkelte ikke-sensitive nøkkeltall fra sine allerede reviderte og konsoliderte regnskaper. Dette er lett tilgjengelig og kjernen i en utvidet land for land rapportering som PWYP Norge foreslår. En utvidet land-for-land-rapportering vil vise hvor kapitalen faktisk tar veien, og dermed også hvor mye et land taper.

 

Foto: Rune Kongsro