Sivilsamfunnsorganisasjoner

En av styrkene til Publish What You Pay-kampanjen er at vi er mange. I dag har vi mobilisert og organisert over 650 organisasjoner i over 50 land over hele verden.

Norske organisasjoner er velkomne til å delta i vårt globale kampanjenettverk: Bli med i koalisjonen

Gode grunner til å bli med i PWYP Norge:

 • Organisasjonen får tilgang til et nasjonalt og internasjonalt nettverk som arbeider med spørsmål knyttet til åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien
 • Organisasjonen får tilgang til kunnskap og kompetanse, erfaring og informasjon på tematikken
 • Organisasjonen får være med å forme prioriterte områder for kampanjen og bidra i et fellesskap til å arbeide for resultater på disse områdene
 • Organisasjonen får stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg i referansegruppen
  • Hva organisasjonen kan bidra med:

   PWYP Norge har rom for både aktive og mer passive medlemsorganisasjoner. Det er opp til hver organisasjon å avgjøre hvor aktiv den vil være til enhver tid.

 • Organisasjonen kan bidra aktivt i PWYP Norges politisk påvirkningsarbeid opp mot myndigheter, selskaper og andre relevante aktører
 • Organisasjonen kan bidra med sin spesifikke kunnskap og erfaring på aktuelle arbeidsområder
 • Organisasjonen kan bidra med relevant nettverk og til å identifisere relevant kompetanse