Skriv under på opprop til britiske myndigheter

Britiske myndigheter annonserte på G20 møtet i helgen at britiske myndigheter vil arbeide for å lage regler for olje, gass og gruvesektoren i EU. Skriv under på en nettbasert underskriftskampanje som ber om at den britiske finansministeren George Osborne følger opp med en offentlig uttalelse til støtte for et Publish What You Pay -regelverk.

Underskriftskampanjen, som er lansert av organisasjonen ONE, refererer til problemene mangel på åpenhet skaper i Afrika. Vi oppfordrer alle til å skrive under og å sende underskriftskampanjen ut i sine nettverk.
 

Les og signér underskriftskampanjen

 

The Observer, the Guardian og Bono støtter Publish What You Pay -regulering
Søndag 20. februar meldte The Observer at britiske myndigheter annonserte på finansministrenes G20-møte at den britiske koalisjonsregjeringen støtter Publish What You Pay regulering i Europa.

Geroge Osborne uttalte til The Observer:

I strongly believe it’s in everyone’s interest that mining companies and others operate to the highest standards. That’s the way to ensure some of the world’s poorest benefit from the wealth that lies in the ground beneath them.

The Observer gikk i tillegg ut i lederen samme dag og støttet krav om Publish What You Pay regulering og Bono gikk ut og støttet krav om Publish What You Pay regulering i en artikkel om Afrikas framtid s. 27