Sofieprisen til Eva Joly

va Joly Foto Patrick Tsui:FCO CC BY 2.0 Flickr

Korrupsjonsjeger Eva Joly tildeles Sofieprisen for 2012. Hun får prisen for sin utrettelige og fryktløse kamp mot en grådighetskultur som forårsaker problemer for mennesker og miljø.

”Vi har i dag et økonomisk system som er på kollisjonskurs med naturens tåleevne. Eva Joly viser en helhetlig forståelse for hvordan en grønn økonomi, fri fra korrupsjon og økonomiske spekulasjoner, kan være en bærekraftig vei videre – både økonomisk, sosialt og for miljøet. Nok en gang står Eva Joly fram som en modig og viktig inspirator”*, heter det i Sofieprisens jurybegrunnelse.

På 1990-tallet avslørte Joly datidens største korrupsjonsskandale i Frankrike, Elf Aquantaine. Siden har hun stått fram som en sterk kritiker av dagens økonomiske system, som forårsårsaker sosiale og miljømessige problemer. Hvert år skjules mer enn tusen milliarder dollar i lukkede jurisdiksjoner, ofte kalt skatteparadiser.

En stor andel av midlene stammer fra utviklingsland. Joly understreker hvordan den økende bruken av skatteparadiser hindrer utvikling, og kaller det ”en moderne form for kolonialisme”. *Å benytte skatteparadiser skader også den rike delen av verden, og trekkes fram som en av de sentrale årsakene til finanskrisen. ”Uten skatteparadiser hadde vi ikke hatt problemer i Eurosonen. Dette er en utilgivelig svakhet i Europa”*, sier Joly.

Årets prisvinner går imidlertid lengre enn kun å kritisere: Hun foreslår løsninger og søker arenaer hvor hennes erfaringer og ideer kan omgjøres til realpolitikk. Siden 2009 har Joly vært medlem av Europaparlamentet, hvor hun leder Utviklingskomiteen. I 2011 ble hun miljøpartiet De grønne sin presidentkandidat til årets presidentvalg i Frankrike.

”Jeg tenkte at dersom jeg fortalte folk, gjennom å skrive bøker, gi intervjuer, så ville verden forandre seg. Jeg trodde at det skyldtes mangel på kunnskap. Men det forferdelige er at selv om ting blir sagt, så endrer de seg ikke. Derfor bestemte jeg meg for å bli politiker og virkelig uttrykke min bekymring”, sier Joly. Som politiker fortsetter hun å bekjempe korrupsjon og økonomisk kriminalitet.

Men Joly utvider perspektivet ved å løfte fram behovet for, og gevinstene ved, å skape en grønn økonomi. Hennes kamp mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet har medført personlige omkostninger. Joly mottar drapstrusler og omgis av livvakter. Likevel fortsetter hun å bekjempe økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Nylig ble hun kåret til én av verdens 150 mest fryktløse kvinner. "Sofieprisen" er en internasjonal pris for miljø og bærekraftig utvikling som deles ut i midten av juni hvert år.

Den ble opprettet for å inspirere personer som arbeider for en bærekraftig framtid av forfatteren Jostein Gaarder og hans kone Siri Dannevig. Prisen deles i år ut for 15. gang. ^Photo: Xavier Cantat^