Statoil forsvarer bruk av skatteparadis

I staten Delaware har 285.000 selskaper "registrert postboksadresse i et og samme hus.":http://www.guardian.co.uk/business/2009/apr/10/tax-havens-blacklist-us-delaware 23 av Statoils underselskaper er basert i Delaware, selv om Statoil har null aktivitet der. Likevel nekter Statoil å kalle delstaten et skatteparadis. NRK Her og Nå har intervjuet Mona Thowsen i PWYP Norge og informasjonssjef Bård Glad Pedersen i Statoil, og vi har transkribert hele innslaget her.

Mona Thowsen: Dessverre så er i dag skatteparadiser og finansielt hemmelighold blitt en del av den globale økonomien. Det er ofte ikke unntak lenger, det har blitt selve systemet. Også norske selskaper tar i økende grad del i dette. Leif Rune Løland (NRK Her og Nå): Ifølge Mona Thowsen i organisasjonen Publish What You Pay, eller ”fortell hva du betaler”. Sammen med NHH arrangerer de denne uka en konferanse i Bergen om og mot finansielt hemmelighold, som rammer skatteinntektene og dermed innbyggerne i både fattige og rike land.

Mona Thowsen: Blant Statoils underselskaper, så er 35 plassert i skatteparadiser, 23 i Delaware, som er et skatteparadis i USA. Leif Rune Løland: Det avviser informasjonssjef Bård Glad Pedersen i Statoil. Bård Glad Pedersen: I utgangspunktet er vårt mål å ikke ha selskaper som er registrert i skatteparadiser. Det finnes noen eksempler der vi har selskaper sammen med andre aktører, der selskapene er registrert i det som kalles skatteparadiser. Staten Delaware i USA, det er ikke et skatteparadis. Vi betaler skatt i Delaware. Mona Thowsen: Alle de som har noe å skjule ønsker å bruke skatteparadisene som tilbyr hemmelighold.

Bård Glad Pedersen: Nei, det er ikke riktig, altså vi mener at åpenhet er viktig, og det er et virkemiddel for å bekjempe korrupsjonsrisikoer.

Leif Rune Løland: Et lite gult murhus i Delaware er ikke bare postboksadressen til Statoil-selskap; 200.000 andre selskaper har adresse i det samme huset.

Mona Thowsen: Poenget er: det foregår ingenting der, det er en postboks. Spørsmålet er da: hva trenger de den adressen til?

Leif Rune Løland: Poenget for Statoil er ikke å unngå skatt, sier Glad Pedersen.

Bård Glad Pedersen: Det er ikke skattemessig motivert for vår del, men fordi at de har et godt utviklet lovverk for selskaper, og et rettssystem som er vant til å håndtere den typen juridiske problemstillinger som er relevante for oss.

Leif Rune Løland: Han sier Statoil betaler skatten de skal til de landene de opererer i.

Bård Glad Pedersen: Statoil driver jo med naturressurser, og da skatter jo vi der naturressursene og virksomheten er.

Leif Rune Løland: Norge har snart på plass innsynsavtaler med alle de femtitalls skatteparadisene i verden, sier statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet.

Roger Schjerva: Når vi har fått dette nettverket med alle, så vil det ikke lenger være noe sted hvor norske skattesnytere kan være trygge på at skattemyndighetene ikke får innsyn.

Leif Rune Løland: Hvorfor er da både Oljefondet og Statoil inne i skatteparadiser?

Roger Schjerva: Vårt fokus er ikke forbud mot investeringer i noe land. Vårt fokus er åpenhet, gjennomsiktighet, og så lenge folk oppfører seg ordentlig og betaler skatten sin og ikke driver med kriminelle aktiviteter og korrupsjon og slike ting, så kan de investere hvor de vil.

Leif Rune Løland: Norske investeringer i skatteparadiser har blitt tredoblet under den rødgrønne regjeringa.

Roger Schjerva: Det er en påminnelse om at vi ikke må være naive, og om å følge med på dette.

Leif Rune Løland: Mona Thowsen er ikke fornøyd med Finansdepartementet sitt signal om økt kontroll.

Mona Thowsen: Det er som å ai at ”Ja, vi skal ha en medisin”, men de nekter å si hvilken medisin.

Roger Schjerva: Vi er beredt til å introdusere nye tiltak, hvis de tiltakene vi har til nå ikke er sterke nok.

Mona Thowsen: Det Statoil ikke gjør, er å rapportere hva de produserer i det landet de er registrert i, hvilke inntekter de har, hvilke kostnader de har, enkelt og greit.

Bård Glad Pedersen: Vi rapporterer allerede i dag mer åpent enn det som kreves av oss, og rapporterer detaljert om virksomheten i hvert enkelt land der vi opererer til myndighetene, fordi vi mener åpenhet er positivt.

Leif Rune Løland: Professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole tror at verken Statoil eller Oljefondet skjuler informasjon eller har gjort noe galt. Men han er likevel kritisk til at de bruker skatteparadiser.

Guttorm Schjelderup: Vi sender som samfunn to signaler, et janusansikt om du vil. Da legaliserer vi på en måte den virksomheten de (skatteparadisene) driver med, og det vi må spørre oss om som samfunn når vi ser hvilke skadevirkninger som skapes rundt omkring, er om det er en støtte vi står bak.