Støtt oss

PWYP Norge avslører korrupsjon og kapitalflukt i utvinningsindustrien, og vi trenger din støtte. Med noen få tastetrykk på mobilen eller via nettbanken kan du gi oss et bidrag. Hver krone teller i kampen for å hindre skatteflukt.

Dersom du ønsker å støtte PWYP Norge via din bank, kan du donere et beløp til følgende kontonummer: 1503 31 49260
 
PWYP Norge er en frivillig organisasjon (org. nr. 997534077) som er avhengig av medlemskontingent, statlig finansiering og andre bidrag for å kunne eksistere. 
 
Vi har aldri mottatt, og kommer ikke til å motta støtte fra olje- gass- og gruveselskaper.