Subsidier eller insentiver for oljeindustrien på norsk sokkel?

Statoil platform i Mexico. Foto: Jennifer A. Dlouhy : Houston Chronicle Flickr:CC BY-NC-ND 2.0

Frokostseminar: Torsdag 16.februar 08:30 på Litteraturhuset.* *En gjennomgang av ulike ordninger for å vurdere om disse er subsidier eller ikke i henhold til WTOs definisjoner.