TRACE 2008-2009

I perioden 2008-2009, ble første runde av TRACE gjennomført i Afrika for engelsktalende deltakere. 27 sivilsamfunnsrepresentanter fra sju land tok del i programmet og formet et regionalt nettverk på tvers av både landegrenser og ulike sivilsamfunnsaktører (organisasjoner, fagforeninger og media).

Representerte land: Ghana, Mauritania, Mosambik, Nigeria, Sudan, Uganda, Zambia

Spesifikk informasjon om deltakerne fra hvert land finnes på landsidene og kan også slås opp på deltakeresøket.

(Nyheter fra nettverket under kartet)