En deltagende tilnærming

Ettersom vi arbeider på et felt som er i stadig forandring, har vi også tilpasset programmet i løpet av årene. Vi har hele tiden fokus på hva som fungerer godt og hva som ikke fungerer, og hvordan vi kan bli bedre.

Fra 2013 er programmet bygget opp av to gjensidig avhengige moduler, hvor Modul 2 bygger på kunnskapen fra den forrige, og hvor arbeid i forkant og etterkant også er viktig.

En deltagende tilnærming

Vi bruker en deltagende tilnærming slik at vi tilpasser innholdet etter regionale og nasjonale prioriteringer. Programmet er utviklet for å være fleksibelt, slik at vi kan justere fokus mot det som til enhver tid er viktig og mulig.

Fra deltagerne, forventer vi sterk motivasjon og engasjement. Deltagerne deltar i å dele kunnskap og i å forme deler av programinnholdet:

  • I samråd med organisasjonen, leverer deltagerne inn vurderinger av læringsbehov (“training needs assessments”) før hver modul
  • Under modulene tar deltakerne aktivt del i aktiviteter og diskusjoner som fremmer læring og erfaringsdeling.
  • Deltakerne utarbeider og rapporterer tilbake på en kommunikasjonsplan. Målsetningen med dette er at deltakerne skal dele kunnskapen fra programmet med sitt nettverk på en koordinert og strategisk måte.
  • Når vi arrangerer Modul 2, samarbeider PWYP Norge med en av deltagerorganisasjonene, som da blir vertskapsorganisasjon for den andre modulen. Dette blir bestemt under Modul 1, og er basert på diskusjoner med hele gruppen og noen kriterier for det å være vertskapsorganisasjon. Organisasjonene som påtar seg å være vertskap for får en tilleggserfaring i å være vertskap for et internasjonalt arrangement.